Petrso, nepletete si účetní (interní, vnitropodnikové) doklady s daňovými (externími - mezi dodavatelem a zákazníkem) ?