logo
Zakázka byla popsaná výborně, nebylo potřeba doplňujících otázek, velmi rychlá platba, komunikace byla rychlá a excelentní
  • Výborné zadání
  • Velmi rychlá platba
  • Výborná komunikace
  • Srozumitelné zadání, dodržená neformální dohoda, solidní odměna, poctivý přístup i ve prospěch koncového zákazníka.