logo
Pan Petr Hruzek nedokáže dodržet stanovený termín, který si i sám určí a komunikace je velmi obtížná, jelikož odpovídá kdy on sám uzná za vhodné. Práci jsem zaplatil v plné výši dokonce i připlatil za funkce, které nebyly součásti původního nacenění, ale hotová práce nebyla doposud dodána.
  • Nízká kvalita
  • Práce byla opožděná
  • Nulová komunikace
  • Když komunikuje, tak je domluva výborná.
  • Komunikace
  • Nedodržení termínu