Zobrazit hodnocení:
Na web jsem velmi spěchal a vybral člověka, který slíbil že se mu začne věnovat hned. Když jsem ani po 2 dnech neviděl žádný výsledek práce, ukončil jsem spolupráci a musel opět oslovit někoho jiného.
  • Práci nebylo možné použít
  • Práce nebyla vůbec dodána
  • Dobrá komunikace
  • Komunikace po telefonu, ze začátku
  • Nedodržení dílčích domluv
  • Nemožnost kontroly odvedené práce, ač bylo slíbeno
  • Nedodržení termínu nahrání odvedené práce pro kontrolu