logo
Zobrazit hodnocení:
Chtěli bychom tímto doporučit všem ostatním, jelikož s námi spolupracuje bez problémů, máme uzavřenou dlouhodobou spolupráci, naprogramoval vše tak, jak měl, dokonce i něco navíc. Celkově jsme spokojení nad míru s výsledkem dosavadní spolupráce. Jsme rádi, že jsme navázali tuto spolupráci.
  • Výborná kvalita
  • Velmi rychlá práce
  • Výborná komunikace
  • Rychlá domluva včetně dohodnutí podmínek i uzavření smlouvy
  • Bezproblémová a samostatná práce, vše aktualizované a dostupné pro náš přehled
  • Průběžný postup k náhledu, naprogramované funkce nad rámec dohody i ze své vlastní vůle a dle svého rozhodnutí