Hledáme investora pro realizaci velkoobchodní zakázky. Výnos od 20% za půl roku do 500% ročně.
Požadavek zněl: migrace / upgrade Prestashopu 1.5 na novou či doporučenou verzi. Pán hned, aniž by vůbec na něco "šáhnul", vystavil fakturu. Práci totálně zprasil a jak již tu někdo napsal stejný výsledek, přestal komunikovat. Napravení jeho chyb mě bude stát další peníze.
  • Práci nebylo možné použít
  • Práce nebyla vůbec dodána
  • Nulová komunikace
  • Práci nedokončil, totálně zprasil a přestal komunikovat, aby chyby napravil.
Práce vykazovala vady a museli jsme ji opravit, práce nebyla vůbec dodána, protistrana se přestala ozývat
  • Nízká kvalita
  • Práce nebyla vůbec dodána
  • Nulová komunikace
  • Velmi rychlý a ochotný do doby než došlo k zaplacení fakturace, pak přestal okamžitě komunikovat.
  • Velmi rychle zpracoval zadání a chtěl zaplatit, avšak bylo uděláno jen 50% všech věcí, přičemž některé následně přestaly ještě fungovat.