logo
Zobrazit hodnocení:
Termín dodání byl dodavatelem několikrát posunutý a místo tří dnů po třech týdnech stále není práce hotová.
  • Práci nebylo možné použít
  • Práce nebyla vůbec dodána
  • Dobrá komunikace
  • Opakované posouvání termínu dodání
  • Práce nebyla nakonec vůbec dodána