Informace o zpracování osobních údajů na základě plnění smlouvy

Společnost: Netter s.r.o.
IČ: 04734131
Dvořákova 230, 533 45 Opatovice nad Labem

dále jen „Správce“

 1. Účel zpracování osobních údajů
  1. S ohledem na zájem fyzické osoby o službu Správce v podobě poskytnutí obchodních příležitostí popř. služeb uvedených v obchodních podmínkách, je pro splnění smlouvy nezbytné, aby Správce zpracovával osobní údaje Klienta. 
  2. Účelem tohoto zpracování je tak plnění smluvního vztahu mezi Správcem a Klientem a splnění zákonem stanovených podmínek.
 2. Rozsah zpracování osobních údajů
  1. Správce za účelem dle odstavce 1 zpracovává následující osobní údaje zákazníka:
   • jméno a příjmení
   • adresa bydliště či sídla
   • identifikační číslo a daňové identifikační číslo
   • adresa elektronické pošty
   • telefonní číslo
   • číslo účtu
   • IP adresa
   • případně také adresa pro doručování
 3. Podmínky zpracování osobních údajů
  1. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovány na právním základě, jímž je nezbytnost pro splnění smlouvy.
  2. Osobní údaje zákazníka budou zpracovány pouze po dobu nezbytně nutnou k účelu, za jakým byly shromážděny, nejdéle však po dobu 3 let od ukončení smlouvy.
  3. Správce je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů zákazníka třetí osobu jakožto zpracovatele, a to zejména softwarové společnosti zajišťující provoz provozních a rezervačních softwarů společnosti, popř. poskytovatele datových úložišť.  

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na DPO společnosti – info@webtrh.cz

Za Netter s.r.o. Vám děkujeme za pochopení.

Newsletter

Zaškrtnutím políčka „Chci dostávat užitečný newsletter o podnikání a obchodech“ udělujete výslovný souhlas se zasíláním:

 1. Informací o Vámi sledovaných obchodech
 2. Obchodních nabídek a marketingových sděleních

Správce dat v takovém případě zpracovává a uchovává Vámi poskytnutý a uvedený email v profilu uživatele.

Souhlas lze odvolat zasláním žádosti o zrušení souhlasu na info@webtrh.cz.