06.02.2023 21:39
1
Mám smlouvu s úředně ověřenými podpisy obou stran. Jedna ze stran do kolonky V ____ dne ____ neuvedla datum ani místo podpisu, tak jsem tam dopsal stejné datum, kdy jsem podepisoval smlouvu já. Je to však jiné datum, než den, kdy byla smlouva protistranou podepsána a úředně ověřena. Může to být problém a důvod neplatnosti smlouvy?
06.02.2023 22:13
2
A jak se stalo, že jsou úředně ověřeny a nemají datum?

Běžně se to řeší domluvou s tím druhým subjektem, se kterým je smlouva uzavřená a oba čestně prohlásíte, že jde o to datum na kterém jste se shodli.

Pokud jste si tam každý vepsal datum dle svého, může se smlouva poměrně snadno rozporovat.

Je to datum důležité pro nějaké plnění vycházející z té smlouvy?

Datování a podepisování smluv - je to důležité? - Podnikání - INFO.cz
06.02.2023 22:23
3
Oni tam ty data jsou od obou, jen u jedné strany jsou jiné v části V ___ dne ___ a od úředníka, který potvrzuje pravost podpisu.
Smlouva leží na katastru a měl by podle ní proběhnout převod nemovitosti.
06.02.2023 22:35
4
Původně odeslal dave67
Oni tam ty data jsou od obou, jen u jedné strany jsou jiné v části V ___ dne ___ a od úředníka, který potvrzuje pravost podpisu.
Smlouva leží na katastru a měl by podle ní proběhnout převod nemovitosti.
Pak seš tedy v pohodě, počítá se datum toho úředního ověření dlemého.