07.12.2022 16:00
1
Zajímalo by mě , zda záruční list (ať již v papírové nebo elektronické podobě) je od nyní u prodeje zboží automaticky nutně přiložit, anebo stále platí, že to není žádná povinnost, ta nastává jen v případě, pokud o něj zákazník sám POŽÁDÁ…?
07.12.2022 17:55
2
Asi tak https://www.dtest.cz/nejcastejsi-pro...zarucni-list/2

jinak samozřejmě u značkového zboží/spotřebičů, kde se předpokládá reklamace v záručním servise je dobré ten záruční list dávat. Nejlíp to vidíš u reexportů, kde máš pračku s popisy tlačítek v azbuce, tak tu ti v Čr je ruský záručák asi neoopraví. Obecně tak jak se píše na faktuře, že je současně i dodacím listem, tam lze psát, že je i záručním listem.
07.12.2022 18:12
3
No jasně, ten odkaz z Dtestu znám, ale ten už je tam dlouho.
Nyní se podmínky pro eshopy mění, a já se ptám, zda se něco mění i u záručního listu, nebo pořád bude platit "na vyžádání".
07.12.2022 19:07
4
A píšeš o záručním listu na odpovědnost za vady nebo o záručním listu záruky za jakost to je myslím upraveno

§ 2174a
Zvláštní ustanovení o záruce za jakost
(1) Poskytovatel záruky za jakost vydá kupujícímu nejpozději při převzetí věci potvrzení
o záruce za jakost (záruční list) v textové podobě. Záruční list musí být sepsán jasným a
srozumitelným jazykem a musí obsahovat
a) údaj, že má kupující ze zákona právo vůči prodávajícímu na bezplatnou nápravu a že
toto právo není zárukou za jakost dotčeno, a
b) označení věci, na niž se záruka vztahuje, obsah záruky, jméno a bydliště nebo sídlo
poskytovatele záruky, postup k uplatnění práv ze záruky a podmínky záruky.
(2) Nesplněním povinnosti podle odstavce 1 není platnost záruky dotčena.

Jinak změny máš zde https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=208479