28.11.2022 13:16
1
Ahoj všem, mám otázka ohledně Vue.js. Mám vytvořenou komponentu (pracuji s vuetify frameworkem) a v ní mám jednotlivé řádky tabulky, kde jeden typický řádek je následující.

Jedná se o tag <select> na kterém je použita validace (pomocí vee-validate). A nyní mi jde o to, jestli je (možné) a správně vytvořit komponentu "select.vue" a tu zavolat v komponentě radio.vue a poslat si do ní parametry pro daný item. Nebo toto je správná, byť dlouhá cesta (myšleno dlouhý kód).

Děkuji za rady od zkušenějších.


// radio.vue
Kód:
 <tr>
  <th>TX Frequency [{{ $store.state.updateState.radioUnit }}]</th>
  <td
    v-if="[1, 3].includes($store.getters.getChannel)"
  >
    <ValidationProvider 
      name="TxF_Loc_Ch1" 
      :rules="`required|numeric|between: ${$store.state.cnf.rad.txf.minE[0] / 1000}, ${$store.state.cnf.rad.txf.maxE[0] / 1000}`" 
      v-slot="{ errors, pristine, validate }"
      class="position-relative"
    >
      <v-text-field 
        ref="TxfLocCh1"
        type="number"
        v-model="values.upTxfLocCh1"
        @click="catchOldValue('oldTxfLocCh1', pristine)"
        @input="$store.dispatch('dataChange', [ values.oldTxfLocCh1.toString(), $event, '13', 'TxfLocCh1', 'set rad1 txf', validate($event) ])"
      >
        <v-tooltip slot="append" attach left>
          <template v-slot:activator="{ on }">
            <v-icon v-on="on" color="primary" dark>
            mdi-information-outline
            </v-icon>
          </template>
          <span>TXF&nbsp;range:&nbsp;{{ $store.state.cnf.rad.txf.minE[0] / 1000}}&nbsp;..&nbsp;{{$store.state.cnf.rad.txf.maxE[0] / 1000 }} {{ $store.state.updateState.radioUnit }}</span>
        </v-tooltip>
      </v-text-field>
      <span 
        v-if="errors.length > 0" 
        class="block-error block-error__main"
      >{{ errors[0] }}</span>
    </ValidationProvider>
  </td>

  <td
    v-if="[2, 3].includes($store.getters.getChannel)"
  >
    <ValidationProvider 
      name="TxF_Loc_Ch1" 
      :rules="`required|numeric|between: ${$store.state.cnf.rad.txf.minE[4] / 1000}, ${$store.state.cnf.rad.txf.maxE[4] / 1000}`" 
      v-slot="{ errors, pristine, validate }"
      class="position-relative"
    >
      <v-text-field 
        ref="TxfLocCh2"
        type="number"
        v-model="values.upTxfLocCh2"
        @click="catchOldValue('oldTxfLocCh2', pristine)"
        @input="$store.dispatch('dataChange', [ values.oldTxfLocCh2.toString(), $event, '13', 'TxfLocCh2', 'set rad2 txf', validate($event)])"
      >
        <v-tooltip slot="append" attach left>
          <template v-slot:activator="{ on }">
            <v-icon v-on="on" color="primary" dark>
            mdi-information-outline
            </v-icon>
          </template>
          <span>TXF&nbsp;range:&nbsp;{{ $store.state.cnf.rad.txf.minE[4] / 1000}}&nbsp;..&nbsp;{{$store.state.cnf.rad.txf.maxE[4] / 1000 }} {{ $store.state.updateState.radioUnit }}</span>
        </v-tooltip>
      </v-text-field>
      <span 
        v-if="errors.length > 0" 
        class="block-error block-error__main"
      >{{ errors[0] }}</span>
    </ValidationProvider>
  </td>
  <td
    v-if="[1, 3].includes($store.getters.getChannel)"  
  >
    <ValidationProvider 
      name="TxF_Rem_Ch1" 
      :rules="`required|numeric|between: ${$store.state.cnf.rad.rxf.minE[0] / 1000}, ${$store.state.cnf.rad.rxf.maxE[0] / 1000}`" 
      v-slot="{ errors, pristine, validate }"
      class="position-relative"
    >
      <v-text-field 
        ref="TxfRemCh1"
        type="number"
        v-model="values.upTxfRemCh1"
        @click="catchOldValue('oldTxfRemCh1', pristine)"
        @input="$store.dispatch('dataChange', [ values.oldTxfRemCh1.toString(), $event, '13', 'TxfRemCh1', 'rem1 set rad1 txf', validate($event)]), formErrors"
      >
        <v-tooltip slot="append" attach left>
          <template v-slot:activator="{ on }">
            <v-icon v-on="on" color="primary" dark>
            mdi-information-outline
            </v-icon>
          </template>
          <span>TXF&nbsp;range:&nbsp;{{ $store.state.cnf.rad.rxf.minE[0] / 1000}}&nbsp;..&nbsp;{{$store.state.cnf.rad.rxf.maxE[0] / 1000 }} {{ $store.state.updateState.radioUnit }}</span>
        </v-tooltip>
      </v-text-field>
      <span 
        v-if="errors.length > 0" 
        class="block-error block-error__main"
      >{{ errors[0] }}</span>
    </ValidationProvider>
  </td>
  <td 
    v-if="[2, 3].includes($store.getters.getChannel)"  
  >
    <ValidationProvider 
      name="TxF_Rem_Ch2" 
      :rules="`required|numeric|between: ${$store.state.cnf.rad.rxf.minE[4] / 1000}, ${$store.state.cnf.rad.rxf.maxE[4] / 1000}`" 
      v-slot="{ errors, pristine, validate }"
      class="position-relative"
    >
      <v-text-field 
        ref="TxfRemCh2"
        type="number"
        v-model="values.upTxfRemCh2"
        @click="catchOldValue('oldTxfRemCh2', pristine)"
        @input="$store.dispatch('dataChange', [ values.oldTxfRemCh2.toString(), $event, '13', 'TxfRemCh2', 'rem1 set rad2 txf', validate($event)])"
      >
        <v-tooltip slot="append" attach left>
          <template v-slot:activator="{ on }">
            <v-icon v-on="on" color="primary" dark>
            mdi-information-outline
            </v-icon>
          </template>
          <span>TXF&nbsp;range:&nbsp;{{ $store.state.cnf.rad.rxf.minE[4] / 1000}}&nbsp;..&nbsp;{{$store.state.cnf.rad.rxf.maxE[4] / 1000 }} {{ $store.state.updateState.radioUnit }}</span>
        </v-tooltip>
      </v-text-field>
      <span 
        v-if="errors.length > 0" 
        class="block-error block-error__main"
      >{{ errors[0] }}</span>
    </ValidationProvider>
  </td>
</tr>