20.02.2022 13:01
1
Jak vyřešit varování pocházející z Google recaptchky v Prestashopu?
Kód:
- Content Security Policy: Hodnota „'unsafe-inline'“ direktivy script-src byla ignorována: je definováno ‘strict-dynamic’
Kód:
- Content Security Policy: Hodnota „https:“ direktivy script-src byla ignorována: je definováno ‘strict-dynamic’
Kód:
- Cookie „SIDCC“ bude brzy blokována, protože obsahuje atribut „SameSite“ s neplatnou hodnotou nebo hodnotou „None“, která není bez bez atributu „secure“ povolená. Podrobnosti o atributu „SameSite“ najdete na https://developer.mozilla.org/docs/Web/HTTP/Headers/Set-Cookie/SameSite
Díval jsem se jak v globálu vyřešit CSP. Několik variant i vyzkoušel, ale vždy to mělo vliv na ostatní moduly. Máte někdo funkční řešení?