07.12.2021 12:41
1
Dobrý den, jsem občan SR, nicméně nově žiju s manželkou v ČR. Ukončil jsem slovenské zaměstnání a momentálně přemýšlím, jakým způsobem fungovat dál. Určitě chci pokračovat jako IT freelancer / programátor a starat se o klienty, mám jich cca 6. Problém je, že většina z nich je ze Slovenska. Potřebuji vyřešit, jak je legálně fakturovat. Pracovat budu z bydliště v ČR, příjmy očekávám kolem milionu ročně, proto logicky mi vychází fajn česká živnost + paušální daň, pokud bych překročil, tak normální daň + paušál.

Slovenskou živnost bych již nerad zakládal, to prostředí je nestabilní. Z milionu tam aktuálně zaplatíte možná 150 tisíc daňě a odvody (tady kolem 75k), Matovič se ale zbláznil a navrhuje 29% daň a odvody, tudíž z milionu je to 290 tis.

S tím, že plánuji žít a fungovat tady v ČR bych to nejraději provozoval tady, buďto jako s.r.o. nebo živnost, není mi ale jasné, jestli je v pohodě být identifikovanou osobou a fakturovat řekněme 80% příjmů z jiných zemí EU (pouze od plátců) a jestli to není nedovolené podnikání.  Jde mi o to, že všude čtu o "dočansém přeshraničním poskytování služeb". Já ale nikam zaměstnance ani sebe nevysílám, trčím s počítačem v covidu doma.

Moc děkuji za pomoc!


Pokud podnikatel z jednoho členského státu EU poskytuje své služby v jiném členském státě dočasně či příležitostně, jedná se o tzv. přeshraniční poskytování služeb. V takovém případě nedochází v hostující zemi k usazení a pro poskytování služeb stačí pouze podat oznámení příslušným orgánům.
07.12.2021 14:12
2
Poskytování služeb v zahraničí v rámci EU - Your Europe

---------- Příspěvek doplněn 07.12.2021 v 14:13 ----------

Přeshraniční poskytování služeb - OSVČ | MPO

Google za 0,3 s
07.12.2021 15:24
3
Původně odeslal infovia
Slovák a píše po Česky.
A teraz tú našu.
Je v tom nejaký problém? Manželka je češka a češtinu tak bežne doma používame. Takisto viem anglicky, nemecky, trochu poľsky. Píšem na český portál, tak píšem po česky.


láďa1979:
děkuji, právě toto jsem našel, nicméně není mi to z toho jasné. První odkaz říká, že můžu, pokud o tom zemi informuji:
V zásadě byste měli mít možnost poskytovat služby v jiném členském státě Unie, aniž byste se museli podrobit veškerým administrativním formalitám dané země (např. získat povolení k provozování obchodní činnosti). Pravděpodobně však budete muset o svém záměru nabízet služby v dané zemi informovat místní úřady. Budou-li pak úřady po vás chtít splnit určité požadavky, budou k tomu muset mít pádný důvod.
ale zároveň říká
Přesto však nemůžete vždy jednoduše předpokládat, že služby můžete v zemi poskytovat, aniž byste tam zřídili podnik. Zda je nutné společnost zakládat, či nikoli, bude záležet na tom, jak často, jak dlouho a jak pravidelně chcete služby v dané zemi poskytovat.
napadá mě model, kdy se třeba přefakturují moje faktury přes jinou větší firmu zde a já bych jako český subjekt fakturoval většinu služeb českému subjektu, pro který by to byla menšinová záležitost. Pořád potřebuji ale fakturovat více klientům, nemůže to být švarcystém, jsem freelancer, proto bych potřeboval i pravidelné slovenské faktury, byť by byli menší částí mého příjmu. Potřebuji zkrátka vymyslet funkční model, jak to zařídit, aby to bylo v pořádku i z pohledu úřadů a dlouhodobě provozovatelné.
07.12.2021 16:09
4
nechapem v com je problem? slovensku zivnost si zrusil, pobyt mas v cechach a proste si spravis zivnost v cechach a na tu ficis.
07.12.2021 17:36
5
Tady se spíše jedná o toto:

Hlavní informace
Pokud podnikatel z jednoho členského státu EU poskytuje své služby v jiném členském státě dočasně či příležitostně, jedná se o tzv. přeshraniční poskytování služeb. V takovém případě nedochází v hostující zemi k usazení a pro poskytování služeb stačí pouze podat oznámení příslušným orgánům.

Podmínky pro přeshraniční poskytování služeb OSVČ
Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) může v jiné členské zemi poskytovat své služby přeshraničně za splnění podmínky dočasnosti a příležitostnosti a také pouze v oborech, ve kterých legálně podniká ve své zemi původu. Přeshraničně není možné pracovat jako OSVČ pro jednoho stálého odběratele („zaměstnavatele“), ale je potřeba dodržet nezávislost OSVČ, u níž je stanovena odpovědnost za dílo. Přeshraniční poskytování služby bývá vykonáváno na základě smlouvy o dílo, případně na základě objednávky.

Oznamovací povinnost poskytovatelů služeb
V případě přeshraničního poskytování služeb v profesích, které jsou v hostitelské zemi regulované, musí OSVČ přeshraniční poskytování služeb oznámit ještě před jejich započetím. Oznámení má platnost 12 měsíců a je obnovitelné. Oznámení se zasílá na příslušný kompetentní orgán hostitelského členského státu:

Seznam regulovaných povolání a příslušných úřadů v České republice se nachází v Databázi regulovaných povolání a činností.
Seznam regulovaných povolání a příslušných úřadů v zemích EU (a také v Norsku, Lichtenštejnsku, Švýcarsku a na Islandu) se nachází v databázi Evropské komise.
Spolu s oznámením OSVČ dokládá:

Kopie průkazu totožnosti, prokazující státní příslušnost OSVČ
Kopie dokladu prokazující, že poskytovatel služby je legálně usazen v zemi původu a že zde nemá zakázanou činnost (živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku s překladem do příslušného jazyka)
Pro profese, které jsou v zemi původu regulované, doklady o kvalifikaci s příslušnými překlady
Pro profese, které v zemi původu regulované nejsou, doklad, že OSVČ danou činnost vykonávala v jednom nebo více členských státech minimálně po dobu 1 roku v uplynulých deseti letech s příslušnými překlady
Existují regulovaná povolání, jejichž výkon může představovat značné riziko pro bezpečnost, zdraví a život lidí; pro ně platí přísnější podmínky. Příslušný orgán hostitelského členského státu může zkontrolovat odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb před prvním poskytnutím. OSVČ je v tomto případě povinna projít procedurou ověření odborné kvalifikace a získat k výkonu povolání souhlas.

Více informací o regulovaných profesích naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

U neregulovaných profesí není oznámení vyžadováno a podnikatel tak může bez dalšího přeshraničně poskytovat své služby.

Další povinnosti poskytovatelů služeb
Sociální a zdravotní pojištění

Jestliže osoby migrují za prací po státech EU, je nutné vědět, ve kterém státě budou pojištěny. Pro doložení příslušnosti k sociálním systému slouží formulář A1. Účast OSVČ na zdravotním pojištění se dokládá Evropským průkazem zdravotního pojištění – modrá kartička zdravotní pojišťovny. Více informací o sociálním a zdravotním pojištění v EU naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Daň z příjmu a DPH

V případě daní z příjmu se postupuje dle příslušných zákonů o daních z příjmu a smluv o zamezení dvojího zdanění. OSVČ vznikne v druhé zemi povinnost registrovat se a vypořádat daň z příjmu, pokud jí tam vznikne stálá provozovna.

OSVČ musí také dodržovat všechna pravidla týkající se DPH. Pokud je poskytována služba dle základního pravidla osobám povinným k dani, tak se daň odvádí v zemi, kde má příjemce služby sídlo a daň odvádí příjemce služby. Poskytovatel služby (např. OSVČ) musí příjemci služby předat své daňové identifikační číslo k DPH.

Další informace
Pro získání informací o podmínkách přeshraničního poskytování služeb lze využít síť Jednotných kontaktních míst.
Podnikatelé se můžou obrátit také na Enterprise Europe Network (EEN), podrobné informace o pravidlech v některých zemích najdou také v brožuře, kterou EEN vydává.

Jinak asi nejlepší informace dostaneš na MPO. Jsou tam ted docela rozumní a někteří tomu rozumí.
07.12.2021 20:44
6
Původně odeslal glengoolie
nechapem v com je problem? slovensku zivnost si zrusil, pobyt mas v cechach a proste si spravis zivnost v cechach a na tu ficis.
No, práve myslím, že to nie je také jednoduché, že tam zruším, tu otvorím a fičím ... klientov mám stále slovenských a už keď som tému otvoril, bolo by fajn vedieť odpoveď, možno to bude riešiť aj niekto iný.

Samozrejme asi by to nejaký čas šlo, kým by si to "niekto všimol" a možno by som aj mal šťastie, ale takto fungovať nechcem, rád by som zaspával s tým, že papiere mám OK.

Ďakujem za tip na MPO, skúsim sa ozvať priamo tam a až príde odpoveď, napíšem ju sem.