02.12.2021 14:50
1
Zdravím, mám zde tento kod a nevím kde dělám chybu, ale nefunguje mi to...

HTML/PHP:
Kód:
 <input type="radio" value="insert" name="radiovyber-<?php echo $row['id']; ?>" <?php echo (($druh_soubor=="insert")?"checked":"") ?>>insert
  <input type="radio" value="update" name="radiovyber-<?php echo $row['id']; ?>" <?php echo (($druh_soubor=="update")?"checked":"") ?>>update

  <button class="orange updatedb" title="Aktualizovat databázi"><i class="fa fa-recycle" aria-hidden="true"></i></button>
AJAX provedení funkce:
Kód:
//Funkce AJAX UPDATE databaze 
$( document ).ready(function() {
updateAjax(); //init  

//Funkce AJAX přidani souboru    
function updateAjax(){ 
$("table.seznam-polozek .updatedb").click(function() {
				
 $(this).parent().parent().find('input[name="id_polozky"],radio[name="radiovyber-'.id.'"],input[name="pocet_souboru"]').each(function(){ //
 
 if($(this).attr('name') == "pocet_souboru") {
	 pocetsouboru = $(this).attr('value'); 
 }
 if($(this).attr('name') == "radiovyber") {
	 radiovyber = $(this).attr('value'); 
 }
  if($(this).attr('name') == "id_polozky") {
	 idpolozky = $(this).attr('value'); 
 }
})	//
 $.ajax({
       type:'post',
       url:'funkce/funkce-update-databaze.php',
       data:{pocet_souboru:pocetsouboru,druh_soubor:radiovyber,id_polozky:idpolozky},
       success:function(data){
       
         alert("Provedeno");
       } 
})
})
}		
});
V tom AJAX souboru nevím jak napsat, aby ta data z radio button četla správně... poradí někdo?

Děkují

---------- Příspěvek doplněn 02.12.2021 v 16:38 ----------

Půjde to případně vyřešit místo Radio input pomocí select option?

---------- Příspěvek doplněn 02.12.2021 v 18:50 ----------

Dobrý tak už jsem na to přišel jak to vyřešit :)

Kód:
//Funkce AJAX aktualizace databaze
function updateAjax(id){      
        var podslozka = $('input[name=podslozka]').val(); 
        var pocet = $(".pocetsouboruid-"+(id)).val();  
        var druh = $(".radiovyber-"+(id)+":checked").val();
        
      
        $.ajax({
              type:'post',
              url:'funkce/funkce-update-databaze.php',
              data:{update_id:id,druh_souboru:druh,pocet_souboru:pocet},
              success:function(data){
            
                  alert("ID: "+id+ " | " +podslozka+ " | Aktualizována");

              }
        });
    }
   
Kód:
  <input type="radio" name="radiovyber-<?php echo $row['id'];?>" class="radiovyber-<?php echo $row['id'];?>" value="insert"  <?php echo (($druh_soubor=="insert")?"checked":"") ?>>insert<br>
  <input type="radio" name="radiovyber-<?php echo $row['id'];?>" class="radiovyber-<?php echo $row['id'];?>" value="update"  <?php echo (($druh_soubor=="update")?"checked":"") ?>>update<br>