Překlady do angličtiny + do jazyků všech s námi sousedících zemí

hourglass
Končí
14.10.2021 v 14:16

Úschova finančních prostředků u WEBTRHU garantující 100% bezpečnost transakce pro obě strany, 3% z objemu obchodu (min. 49 Kč, max. 499 Kč)

Prodejce
A
Nabízím cenově přijatelné a kvalitní překlady z angličtiny do češtiny i opačně, z němčiny do češtiny a opačně, ze slovenštiny do angličtiny a ze slovenštiny do češtiny. V případě potřeby možnost dodat překlady do jazyků všech našich sousedních zemí + maďarštiny a ruštiny. Překlad do cizího jazyka vždy na úrovni rodilého mluvčího.
Proč já?
- Důraz na detail, respektování terminologie & její konzistentnosti.
- Držím se stylu vašeho copywritera - díky spolupráci s rodilými mluvčími oslovíte zahraniční zájemce skutečně jazykem, jakým mluví oni.
- Komunikativnost a řešení nejasností, jako bonus oprava překlepů ve zdrojovém textu.
- V případě opakujících se částí textu výrazné slevy.
Těším se na oslovení.

(Nabízející není překladatelskou agenturou, jedná se o službu využívající volnou spolupráci překladatelů.)