logo
Tento obchod už skončil.
Na aktuální inzeráty se podívejte do sekce: Poptávky jazykových služeb

Maďarský copywriter - dlouhodobá spolupráce / Hungarian copywriter - long-term collaboration

hourglass
Skončil
06.06.2021 v 12:19
biders
0% odezva
Žádný zájemce
Prodejce
A
*English version below*
Dobrý den,
jmenuji se Daniel Černý a jsem obsahový manažer webu arecenze.cz se zahraničními ambicemi, která se snaží usnadnit návštěvníkům výběr různého zboží. Provozujeme také maďarskou mutaci webu azertekeles.hu, pro kterou hledáme maďarsky píšícího copywritera.

Hledáme externího copywritera, který:
- chce svými články pomáhat lidem s výběrem produktů
- dobře pracuje s kvalitními zdroji a je schopný z nich předat důležité informace čtenářům
- má zkušenosti s psaním
- má perfektní písemný projev v maďarském jazyce a dokáže komunikovat s námi alespoň v angličtině (ideálně pak v češtině nebo slovenštině)
- při psaní respektuje zadaná pravidla pro výsledný obsah
- dokáže dodržovat smluvené termíny odevzdání, profesionální přístup

Co nabízíme:
- odměnu za normostranu na základě zkušeností a kvality obsahu
- spolupráce na rychle se rozvíjejícím projektu
- možnost dlouhodobé spolupráce
- finanční odměna již za zkušební článek

V reakci na inzerát doplňte, prosím, základní informace o vás a také cenu za normostranu, kterou požadujete. Těšíme se na spolupráci!

Kontakt: cerny@procontent.cz


Hungarian copywriter - long-term collaboration
Hello,
my name is Daniel Černý and I am the content manager of the arecenze.cz website with ambitions of foreign expansion, which tries to make it easier for visitors to choose various products. We also run the Hungarian version of that page - azertekeles.hu, and we are looking for a Hungarian speaking copywriter.

We are looking for an external copywriter who:
- wants to help people with his articles to select various products
- works well with quality resources and is able to pass on important information to readers
- has experience in writing
- has a perfect written expression in Hungarian language and can communicate with us at least in English (ideally in Czech or Slovak language)
- respects the specified rules of our content
- can meet the agreed deadlines for submission - professional approach

What we offer:
- reward for a standard page based on experience and quality of content
- cooperation on a rapidly developing project
- possibility of long-term cooperation
- financial reward even for the test article

In response, please add basic information about you as well as the price you require for the standard page of text. We are looking forward to working with you!

Contact: cerny@procontent.cz