logo
04.05.2021 00:09
1
Zdravím, třeba někdo pořadí. Vlastním s.r.o na autodopravu do 3.5t z roku 2016 cca rok se podnikalo stala se plátcem DPH pak jsem se věnoval jiné práci. Firma měla pojištění odpovědnosti které se ne zrušilo a tím vznikl dluh 24k které jsem před nedávnem zjistil a zaplatil. V tom to roce finančak chtěl zrušit DPH na co jsem nedopustil a DPH obnovil s tím že jsem měl v plánu znovu podnikat ale bohužel není čas se věnovat všemu co by se chtělo. Firma je nespolehlivý plátce z důvodu že se nepodavaly včas nulová měsíční přiznání. Teď co s ní? A případně jak dostat firmu z nespolehlivý plátce? Děkuji
04.05.2021 08:58
2
Nejrychlejší je založit novou, nebo rok počkat. S nespolehlivým plátcem většina firem nebude dělat. Nevím proč jsi na to tak kašlal, nespolehlivým se nestaneš ze dne na den.

4. Rozhodnutí o změně statusu
Obdobně jako u NESPP má i NESPO možnost požádat správce daně o vydání rozhodnutí, že není
nespolehlivou osobou. V zákoně o DPH ve znění od 1. 7. 2017 jsou ustanovení o změně statusu
nespolehlivosti upravena dohromady ve společných ustanoveních pro NESPP i NESPO (§ 106ab
zákona o DPH).
Žádost o změnu statusu nespolehlivosti podle zákona o DPH se může podat nejdříve po uplynutí 1
roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí (§ 106ab odst. 1 zákona o DPH):
- že subjekt je nespolehlivým;
- kterým správce daně zamítl žádost o vydání rozhodnutí, že subjekt není nespolehlivým,
nebo
- že je skupina, jejímž byl subjekt (žadatel) členem, nespolehlivým plátcem.
NESPP, který je skupinou, může požádat správce daně o vydání rozhodnutí, že není NESPP a
žádost může podat nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne, kdy
a) se stal NESPP, nebo
b) nabylo právní moci rozhodnutí, kterým správce daně zamítl žádost o vydání rozhodnutí,
že není NESPP, (§ 106ab odst. 2 zákona o DPH).
Pro posouzení dodržení stanovené doby pro podání žádosti se sčítá celý čas, po který byla daná
osoba nespolehlivou podle zákona DPH (tj. NESPP + NESPO). Obdobná započitatelnost platí
v případě skupiny a člena skupiny. Pokud došlo ke zrušení skupiny (či vystoupení člena skupiny ze
skupiny) a její jednotliví členové se stali NESPP, tak se do doby pro zbavení se statusu
nespolehlivosti započítává čas, po který byla skupina (člen) označená za NESPP.
Na základě řádně a správně podané žádosti správce daně rozhodne, že NESPP nebo NESPO
nejsou nespolehlivými, pokud po dobu 1 roku závažným způsobem neporušují své povinnosti
vztahující se ke správě daně z přidané hodnoty (§ 106ab odst. 3 zákona o DPH), resp. pokud
nenaplní žádnou z definovaných skutečností vymezených pro NESPO v bodu 2.1. nebo 2.2. této
informace, nebo v případě NESPP podle informace k nespolehlivému plátci DPH (Informace GFŘ
č.j.: 101/13-121002-506729, v platném znění)