logo

Návrh a příprava prototypu webového projektu

hourglass
Končí
21.03.2021 v 00:01
biders
50% odezva
6 zájemců

Úschova finančních prostředků u WEBTRHU garantující 100% bezpečnost transakce pro obě strany, 3% z objemu obchodu (min. 49 Kč, max. 499 Kč)

Prodejce
B
15:34
Poptávající preferuje
Kvalitu
Rozsah
Webdesign, Logo, Bannery, Ikonky, Kódování
Rozpočet
20 - 50 tisíc Kč
Dobrý den,
Zabývám se přípravou prototypu pro nově vznikající projekt, který bude použit pro prezentaci před investory.

Dokáži si představit v zásadě 2 přístupy:
1) dodávka webdesignu všech obrazovek a prvků + návrh textů v klikatelném a dynamickém provedení (Axure, protopie apod..)
2) funkční prototyp postavený na libovolné technologii (například wordpress, šablona, data layer)

Předpokládáme, že přístup zvolíme na základě došlých nabídek, jejich kvalit, úrovni referencí, termínů dodávek a ceny.

Prototyp je určen pro prezentaci investorům a business manažerům. Očekáváme, že vizuální provedení bude hrát důležitou v roli ve správném pochopení mechaniky služby.
Kvalitativně budeme posuzovat kvalitu předchozích vizuálních prací v oblasti webdesignu a ux.

dodávka nemusí být dodávána jedním subjektem.
Může být rozdělena na samostatnou dodávku webdesignu a dodávku funkčního prototypu.

Termín: dodání potřebujeme nejpozději do 4 týdnů přičemž u designu (a přístupu 1) bychom očekávali kratší termín

Podkladem bude ideace (wireframe) v Protopie a specifikace ve word dokumentu.
Bude uvedena specifikace služby, mechanika fungování, základní uživatelské scénáře a UCs, které musí dodávka plnit.

Předběžný rozsah:
- Mockup 2 webových stránek s odlišným designem. Design jedné z nich musí být design samotné služby, druhý design může být generická šablona (ecommerce projekt)
- každý web obsahuje nejméně 3 stránky s obsahem. Pro samotnou službu specifikujeme obsah (max. jednotky normostran, nicméně očekávejte spíše titulky a sekce často používané například v rámci white space designu. Nebude se jednat o velké kusy textu - stavíme spíše microsite nežli web). U ecommerce části se bude jednat o jakékoli texty služby/eshopu. Na obsahu a rozsahu se domluvíme. Není vyžadovan samotná funkce webu (například košík apod.. stránky budou sloužit pouze jako prezentační vrstva)
web služby:
  • 1 stránka v podobě LDP složena z několika sekcí (3) převážně statické elementy s CTA prvky, hlavička
  • 1 krok registrace
  • 1 stránka administrace zaregistrovaného profilu - informace o profilu + navržená marketingová komunikace ve formě nativních ploch (1-2 typové formáty) komunikující dokončení registrace a začátek onboarding procesu

web ecommerce
  • homepage
  • category page
  • checkout page
na stránky bude umístěna nativní komunikační plocha ( celkem 3-5 typových formátů)

Funkční požadavky:
- požadavky se budou lišit podle zvoleného přístupu
- vyšší hodnotu pro nás má přístup 2), tj. funkční model postavený na webové technologii. V takovém případě očekáváme vytvoření velmi základní data layer na webové stránce a otrackovaní základní eventů (page visit, imprese, konverze - click na tlačítko).
- Hodnoty jsou uloženy do DB a zobrazeny na stránce uživatele ve vybraném rozsahu, formátu a znění dle dodané specifikace
- Statický API call - post/get request odeslatelný z web dev konzole / prohlížeče k ukázce, jak bude vypadat API komunikace
- výroba jednoduchého google chrome rozšíření načítající data z user profilu (pár zvolených informací pro demonstraci) + práce s DOM stránky a data layer (1-2 základní jednoduché UCs)

V případě přístupu 1), tj. klikatelný mmockup/prototyp potřebujeme maximálně naznačit proces a průchodnost pro koncového uživatele. Akcent na jednoduchost a srozumitelnost procesu + funkce a benefity.

Podmínkou spolupráce je podpis NDA (non-disclosure agreement) a prokazatelná identifikace subjektů.
Dodavatel musí být schopen práci fakturovat (s/bez DPH).

Ve své odpovědi prosím uveďte reference, komentáře a otázky.
Vzhledem k účelu a charakteru dodávky očekáváme efektivní spolupráci a focus opravdu na důležité věci. Neočekávám řešení detailů, finální texty, pixel perfect design apod..

Předem děkuji za váš čas, otázky a nabídky.
Rád se s vámi spojím telefonicky a případně pomohu s dovysvětlením v obecné rodině (do podpisu NDA nelze upřesnit specifika).

Hezký den,
M.