logo
Tento obchod už skončil.
Na aktuální inzeráty se podívejte do sekce: Poptávky vývoje a programování

DevOps specialista – dlouhodobá až trvalá spolupráce

hourglass
Skončil
14.02.2021 v 12:38
biders
0% odezva
Žádný zájemce
Prodejce
Uživatel zatím nemá hodnocení
16.1.
Hledáme samostatného spolupracovníka/kolegyni/kolegu, který má schopnosti, čas a chuť podílet se na realizaci a vývoji projektu, který míří mezi sociální sítě a je budovaný na koncepci odlišující se od těch současných. Projekt je momentálně ve stavu Proof of concept (high-level solution existuje jako běžící aplikace). Programátorské práce zahájeny počátkem roku 2020, kdy byl vytvořen základ systému.

Pár hlavních skillů, které je důležité mít:
-docker, sestavení images z node app apod., publikace do remote registru
-k8s (kubernetes) - deployment do clusteru, nastavení zabezpečení, scaling
-https / certifikáty, PKI apod. – nastavení zabezpečené komunikace
-gitlab (případně azure atd.) a DevOps – znalost CI/CD pipelines - automatické nasazování podle konfigurace do dev/test/prod clusteru
- shell scripting (unix) – úroveň související s CICD a docker/k8s
- git

Pár dalších skillů, které je výhodné mít:
- REST integrace, microservices approach
- znalost Digital Ocean (DO), DO space uložišť , nebo znalost AWS (Amazon web services)
- postgres DB, SQL DB (indexy, vnořené a rekurzivní selekty, PLSQL)
- základní znalost nerelačních databází (mongo apod.)
- alespoň základní znalost jednoho z FE frameworků jako je VUE / react / angular (preferujeme VUE, ale obecně stačí letmo poznat aktuální frontend trendy a jejich logiku z důvodu nasazení do k8s / buildu docker images)
- Nodej JS (používáme fastify, nadstavbu express) – čím delší a větší zkušenost, tím lépe…
- znalost konfigurace síťových prostupů apod. – nastavení komunikace mezi pody atd.
- preferujeme alespoň 3 roky zkušeností v oblasti DEV OPS

Způsob spolupráce, zapojení, odmění atd. na základně individuální domluvy. Hledáme někoho, kdo opravdu chce a umí. Jsme si vědomi vztahu mezi kvalitou a cenou. Nejsme firma, ani žádnou nezastupujeme. Jedná se o vznikající start-up.
V případě vaší reakce bude následovat:
1. posouzení, do odpovědi prosím uveďte vaše dovednosti, zkušenosti, očekávanou odměnu za 1MD práce a časovou dispozici v roce 2021 a do předmětu zprávy "webtrh-admin"
2. zadání malého úkolu/testu pro prověření vámi uvedených dovedností
3. sjednání mlčenlivosti a předání základních informací o projektu, týmu atd.
4. zadání prvního dílčího úkolu formou jednorázového plnění, slouží jako oboustranná zkouška spolupráce
5. dojednání a písemné stvrzení dlouhodobé spolupráce smlouvou

Jste profesionál, máte zájem podílet se na výjimečném projektu a získat dobře placenou pozici s možností dlouhodobé až trvalé spolupráce? Kontaktujte mě prostřednictvím emailu msazima@seznam.cz.
Děkuji za váš čas.