logo
13.01.2021 12:33
1
Máte již vyřešeno uvádění recyklačních poplatků na dokladech? Vyšel nám nový zákon 542/2020 Sb., který v § 73 stanovuje povinnost uvádět recyklační poplatek samostatně na daňovém dokladu. Doslova takto:

Oddělené uvádění nákladů

(1) Výrobce elektrozařízení, distributor a poslední prodejce jsou povinni při prodeji nového elektrozařízení uvádět odděleně od ceny elektrozařízení náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení, které připadají na jeden kus nového elektrozařízení nebo jeden kilogram nových elektrozařízení, a to zejména formou samostatného údaje na daňovém dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty.

Jak si to vykládáte? Já to chápu tak, že již nesmí být recyklační poplatek součástí prodejní ceny, ale bude se evidovat samostatně tzn. cenu za produkt uvedu bez recyklačního poplatku a následně na dalším řádku samostatně uvedu recyklační poplatek. Jaká bude sazba DPH, stejná jako u produktu?

Další názor, co jsem viděl, tak že cena se může stále uvádět vč. recyklačního poplatku, ale do popisu nebo pod název produktu uvedu výši recyklačního poplatku.

Jak je to dle Vás správně?

Co se právě děje na Webtrhu?

14.01.2021 10:22
2
Asekol uvádí toto:

14.01.2021 12:12
3
jj ten Asekol dokument jsem taktéž našel. Jak to ale bude v praxi? Jak jsou na to připraveny účetní a e-shopové systémy? Doopravdy máte vše, tak jak Asekol doporučuje na samostatném řádku?

Mám zde příklady dalších 2 daňových dokladů. Kde by to již mělo být vyřešeno.

Můj dodavatel elektra:


TS Bohemia:


Nejvíce mi u toho Asekolu vyhovuje 3. možnost. Předpokládám, že se jedná o nejjednodušší možnost, jak to na doklad doplnit. Proč je to ale proboha jen na zjednodušeném daňovém dokladu? Jako, že když to neuvedu samostatně, tak nesplním zákon o DPH? Tam přeci žádná taková podmínka není, že musím rozpočítavat na 2 řádky. Jenom tato skutečnost mi z toho přeci zjednodušený daňový doklad dělat nebude.
14.01.2021 15:46
4
Dle mého názoru, DPH a vlastně výsledná cena zůstává stejná. Do této doby byl recyklační poplatek součástí daného produktu. Uvádím to jako samostatnou položku, kde poplatek odečtu od ceny výrobku aby to společně dávalo výslednou cenu. Ale je to divné řešení.. :D
19.02.2021 09:40
5
Přeji dobrého dne,

Chtěl bych se zeptat na tu terminologii, " příspěvek " nebo " poplatek ". Myslím co uvést na daň. dokladu.

MŽP uvádí v sazebníku - poplatky

zde ve výseku Asekol - příspěvek

Nebo to je šumák ?

---------- Příspěvek doplněn 19.02.2021 v 10:02 ----------

Aha tak není to šumák, pardon. Už jsem byl upozorněn.


3. Označení příspěvku
Náklad na zpětný odběr, zpracování, využití (a odstranění) odpadního výrobku je třeba označovat jako „Příspěvek na recyklaci“ či „Recyklační příspěvek“, (v angličtině „Recycling fee“).
Jako příklady nevhodných označení lze uvést „příspěvek na likvidaci“, „likvidace odpadu“ nebo jakákoliv slovní spojení používající termín „poplatek“ (poplatek má obvykle veřejnoprávní povahu, což není případ recyklačního příspěvku, kterým se přispívá do systému provozovaného samostatným výrobcem či výrobci v rámci kolektivního systému). Uvedené příklady nevhodných označení příspěvku by tedy neměly být na daňových dokladech používány.


Mylně jsme se domníval, že příspěvek je něco dobrovolného (nebo na co je třeba nárok, ale není jisté jestli je nárokovatelný). Kdežto poplatek je něco co musím. Tak už ani čeština není tím řídícím impulsem čím bývala.
19.02.2021 11:28
6
myslím, že na stránkách ministerstva je metodický pokyn k této novele, tak bych se řídil tím aby bylo čím argumentovat při kontrole.
23.02.2021 12:50
7
Původně odeslal láďa1979
myslím, že na stránkách ministerstva je metodický pokyn k této novele, tak bych se řídil tím aby bylo čím argumentovat při kontrole.
Můžeš sem dát odkaz? Nemohu to tam nikde najít :-(
Thx
23.02.2021 12:58
8
Jak píše "ředitel odboru odpadů"


https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/oddelene_uvadeni_nakladu/$FILE/OODP-oddelene_uvadeni_nakladu_2021-20210119.pdf

---------- Příspěvek doplněn 23.02.2021 v 13:39 ----------

Jako co mě na tom docela překvapilo je fakt který popisují. Že když se ti doma pokazí kulma a ty si objednáš novou někde na shopu, tak můžeš toho nového požádat aby ti bezplatně starou kulmu odvezl a zlikvidoval. To se máme na co těšit.