logo
13.01.2021 12:33
1
Máte již vyřešeno uvádění recyklačních poplatků na dokladech? Vyšel nám nový zákon 542/2020 Sb., který v § 73 stanovuje povinnost uvádět recyklační poplatek samostatně na daňovém dokladu. Doslova takto:

Oddělené uvádění nákladů

(1) Výrobce elektrozařízení, distributor a poslední prodejce jsou povinni při prodeji nového elektrozařízení uvádět odděleně od ceny elektrozařízení náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení, které připadají na jeden kus nového elektrozařízení nebo jeden kilogram nových elektrozařízení, a to zejména formou samostatného údaje na daňovém dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty.

Jak si to vykládáte? Já to chápu tak, že již nesmí být recyklační poplatek součástí prodejní ceny, ale bude se evidovat samostatně tzn. cenu za produkt uvedu bez recyklačního poplatku a následně na dalším řádku samostatně uvedu recyklační poplatek. Jaká bude sazba DPH, stejná jako u produktu?

Další názor, co jsem viděl, tak že cena se může stále uvádět vč. recyklačního poplatku, ale do popisu nebo pod název produktu uvedu výši recyklačního poplatku.

Jak je to dle Vás správně?

Co se právě děje na Webtrhu?

14.01.2021 10:22
2
Asekol uvádí toto:

14.01.2021 12:12
3
jj ten Asekol dokument jsem taktéž našel. Jak to ale bude v praxi? Jak jsou na to připraveny účetní a e-shopové systémy? Doopravdy máte vše, tak jak Asekol doporučuje na samostatném řádku?

Mám zde příklady dalších 2 daňových dokladů. Kde by to již mělo být vyřešeno.

Můj dodavatel elektra:


TS Bohemia:


Nejvíce mi u toho Asekolu vyhovuje 3. možnost. Předpokládám, že se jedná o nejjednodušší možnost, jak to na doklad doplnit. Proč je to ale proboha jen na zjednodušeném daňovém dokladu? Jako, že když to neuvedu samostatně, tak nesplním zákon o DPH? Tam přeci žádná taková podmínka není, že musím rozpočítavat na 2 řádky. Jenom tato skutečnost mi z toho přeci zjednodušený daňový doklad dělat nebude.
14.01.2021 15:46
4
Dle mého názoru, DPH a vlastně výsledná cena zůstává stejná. Do této doby byl recyklační poplatek součástí daného produktu. Uvádím to jako samostatnou položku, kde poplatek odečtu od ceny výrobku aby to společně dávalo výslednou cenu. Ale je to divné řešení.. :D
Pivo Sněžka

Malý dar z Krkonoš

Pecký Pivovar vám přeje klidné prožití Vánočních svátků - jako malou pozornost si dovolujeme nabídnout všem uživatelům slevu 10% na nákup dárkové krabice "Na vrcholu".