logo
26.11.2020 13:14
1
Ahoj, původně jsem měl kalendář který měl počáteční den v neděli... to jsem změnil na pondělí, teď je ale problém, že se mi ukazuje sice správný den v měsíci ale špatný název dne (o jeden posunutý) může mi prosím někdo poradit kde co změním? Bohužel JS není můj šálek kávy...

Moc moc děkuju


zde je celý kod kalendáře
Kód:
/*
 Author: Jack Ducasse;
 Version: 0.1.0;
 (◠‿◠✿)
*/
var Calendar = function(model, options, date){
 // Default Values
 this.Options = {
  Color: '',
  LinkColor: '',
  NavShow: true,
  NavVertical: false,
  NavLocation: '',
  DateTimeShow: true,
  DateTimeFormat: 'mmm, yyyy',
  DatetimeLocation: '',
  EventClick: '',
  EventTargetWholeDay: false,
  DisabledDays: [],
  ModelChange: model
 };
 // Overwriting default values
 for(var key in options){
  this.Options[key] = typeof options[key]=='string'?options[key].toLowerCase():options[key];
 }

 model?this.Model=model:this.Model={};
 this.Today = new Date();

 this.Selected = this.Today
 this.Today.Month = this.Today.getMonth();
 this.Today.Year = this.Today.getFullYear();
 if(date){this.Selected = date}
 this.Selected.Month = this.Selected.getMonth();
 this.Selected.Year = this.Selected.getFullYear();

 this.Selected.Days = new Date(this.Selected.Year, (this.Selected.Month + 1), 0).getDate();
 this.Selected.FirstDay = new Date(this.Selected.Year, (this.Selected.Month), 1).getDay();
 this.Selected.LastDay = new Date(this.Selected.Year, (this.Selected.Month + 1), 0).getDay();

 this.Prev = new Date(this.Selected.Year, (this.Selected.Month - 1), 1);
 if(this.Selected.Month==0){this.Prev = new Date(this.Selected.Year-1, 11, 1);}
 this.Prev.Days = new Date(this.Prev.getFullYear(), (this.Prev.getMonth() + 1), 0).getDate();
};

function createCalendar(calendar, element, adjuster){
 if(typeof adjuster !== 'undefined'){
  var newDate = new Date(calendar.Selected.Year, calendar.Selected.Month + adjuster, 1);
  calendar = new Calendar(calendar.Model, calendar.Options, newDate);
  element.innerHTML = '';
 }else{
  for(var key in calendar.Options){
   typeof calendar.Options[key] != 'function' && typeof calendar.Options[key] != 'object' && calendar.Options[key]?element.className += " " + key + "-" + calendar.Options[key]:0;
  }
 }
 var months = ["Leden", "Únor", "Březen", "Duben", "Květen", "Červen", "Červenec", "Srpen", "Září", "Říjen", "Listopad", "Prosinec"];

 function AddSidebar(){
  var sidebar = document.createElement('div');
  sidebar.className += 'cld-sidebar';

  var monthList = document.createElement('ul');
  monthList.className += 'cld-monthList';

  for(var i = 0; i < months.length - 3; i++){
   var x = document.createElement('li');
   x.className += 'cld-month';
   var n = i - (4 - calendar.Selected.Month);
   // Account for overflowing month values
   if(n<0){n+=12;}
   else if(n>11){n-=12;}
   // Add Appropriate Class
   if(i==0){
    x.className += ' cld-rwd cld-nav';
    x.addEventListener('click', function(){
     typeof calendar.Options.ModelChange == 'function'?calendar.Model = calendar.Options.ModelChange():calendar.Model = calendar.Options.ModelChange;
     createCalendar(calendar, element, -1);});
    x.innerHTML += '<svg height="15" width="15" viewBox="0 0 100 75" fill="rgba(255,255,255,0.5)"><polyline points="0,75 100,75 50,0"></polyline></svg>';
   }
   else if(i==months.length - 4){
    x.className += ' cld-fwd cld-nav';
    x.addEventListener('click', function(){
     typeof calendar.Options.ModelChange == 'function'?calendar.Model = calendar.Options.ModelChange():calendar.Model = calendar.Options.ModelChange;
     createCalendar(calendar, element, 1);} );
    x.innerHTML += '<svg height="15" width="15" viewBox="0 0 100 75" fill="rgba(255,255,255,0.5)"><polyline points="0,0 100,0 50,75"></polyline></svg>';
   }
   else{
    if(i < 4){x.className += ' cld-pre';}
    else if(i > 4){x.className += ' cld-post';}
    else{x.className += ' cld-curr';}

    //prevent losing var adj value (for whatever reason that is happening)
    (function () {
     var adj = (i-4);
     //x.addEventListener('click', function(){createCalendar(calendar, element, adj);console.log('kk', adj);} );
     x.addEventListener('click', function(){
      typeof calendar.Options.ModelChange == 'function'?calendar.Model = calendar.Options.ModelChange():calendar.Model = calendar.Options.ModelChange;
      createCalendar(calendar, element, adj);} );
     x.setAttribute('style', 'opacity:' + (1 - Math.abs(adj)/4));
     x.innerHTML += months[n].substr(0,3);
    }()); // immediate invocation

    if(n==0){
     var y = document.createElement('li');
     y.className += 'cld-year';
     if(i<5){
      y.innerHTML += calendar.Selected.Year;
     }else{
      y.innerHTML += calendar.Selected.Year + 1;
     }
     monthList.appendChild(y);
    }
   }
   monthList.appendChild(x);
  }
  sidebar.appendChild(monthList);
  if(calendar.Options.NavLocation){
   document.getElementById(calendar.Options.NavLocation).innerHTML = "";
   document.getElementById(calendar.Options.NavLocation).appendChild(sidebar);
  }
  else{element.appendChild(sidebar);}
 }

 var mainSection = document.createElement('div');
 mainSection.className += "cld-main";

 function AddDateTime(){
   var datetime = document.createElement('div');
   datetime.className += "cld-datetime";
   if(calendar.Options.NavShow && !calendar.Options.NavVertical){
    var rwd = document.createElement('div');
    rwd.className += " cld-rwd cld-nav";
    rwd.addEventListener('click', function(){createCalendar(calendar, element, -1);} );
    rwd.innerHTML = '<svg height="15" width="15" viewBox="0 0 75 100" fill="rgba(0,0,0,0.5)"><polyline points="0,50 75,0 75,100"></polyline></svg>';
    datetime.appendChild(rwd);
   }
   var today = document.createElement('div');
   today.className += ' today';
   today.innerHTML = months[calendar.Selected.Month] + ", " + calendar.Selected.Year;
   datetime.appendChild(today);
   if(calendar.Options.NavShow && !calendar.Options.NavVertical){
    var fwd = document.createElement('div');
    fwd.className += " cld-fwd cld-nav";
    fwd.addEventListener('click', function(){createCalendar(calendar, element, 1);} );
    fwd.innerHTML = '<svg height="15" width="15" viewBox="0 0 75 100" fill="rgba(0,0,0,0.5)"><polyline points="0,0 75,50 0,100"></polyline></svg>';
    datetime.appendChild(fwd);
   }
   if(calendar.Options.DatetimeLocation){
    document.getElementById(calendar.Options.DatetimeLocation).innerHTML = "";
    document.getElementById(calendar.Options.DatetimeLocation).appendChild(datetime);
   }
   else{mainSection.appendChild(datetime);}
 }

 function AddLabels(){
  var labels = document.createElement('ul');
  labels.className = 'cld-labels';
  var labelsList = ["Po", "Út", "St", "Čt", "Pá", "So", "Ne"];
  for(var i = 0; i < labelsList.length; i++){
   var label = document.createElement('li');
   label.className += "cld-label";
   label.innerHTML = labelsList[i];
   labels.appendChild(label);
  }
  mainSection.appendChild(labels);
 }
 function AddDays(){
  // Create Number Element
  function DayNumber(n){
   var number = document.createElement('p');
   number.className += "cld-number";
   number.innerHTML += n;
   return number;
  }
  var days = document.createElement('ul');
  days.className += "cld-days";
  // Previous Month's Days
  for(var i = 1; i < (calendar.Selected.FirstDay); i++){
   var day = document.createElement('li');
   day.className += "cld-day prevMonth";
   //Disabled Days
   var d = i%7;
   for(var q = 0; q < calendar.Options.DisabledDays.length; q++){
    if(d==calendar.Options.DisabledDays[q]){
     day.className += " disableDay";
    }
   }

   var number = DayNumber((calendar.Prev.Days - calendar.Selected.FirstDay) + (i+1));
   day.appendChild(number);

   days.appendChild(day);
  }
  // Current Month's Days
  for(var i = 0; i < calendar.Selected.Days; i++){
   var day = document.createElement('li');
   day.className += "cld-day currMonth";
   //Disabled Days
   var d = (i + calendar.Selected.FirstDay)%7;
   for(var q = 0; q < calendar.Options.DisabledDays.length; q++){
    if(d==calendar.Options.DisabledDays[q]){
     day.className += " disableDay";
    }
   }
   var number = DayNumber(i+1);
   // Check Date against Event Dates
   for(var n = 0; n < calendar.Model.length; n++){
    var evDate = calendar.Model[n].Date;
    var toDate = new Date(calendar.Selected.Year, calendar.Selected.Month, (i+1));
    if(evDate.getTime() == toDate.getTime()){
     number.className += " eventday";
     var title = document.createElement('span');
     title.className += "cld-title";
     if(typeof calendar.Model[n].Link == 'function' || calendar.Options.EventClick){
      var a = document.createElement('a');
      a.setAttribute('href', '#');
      a.innerHTML += calendar.Model[n].Title;
      if(calendar.Options.EventClick){
       var z = calendar.Model[n].Link;
       if(typeof calendar.Model[n].Link != 'string'){
         a.addEventListener('click', calendar.Options.EventClick.bind.apply(calendar.Options.EventClick, [null].concat(z)) );
         if(calendar.Options.EventTargetWholeDay){
          day.className += " clickable";
          day.addEventListener('click', calendar.Options.EventClick.bind.apply(calendar.Options.EventClick, [null].concat(z)) );
         }
       }else{
        a.addEventListener('click', calendar.Options.EventClick.bind(null, z) );
        if(calendar.Options.EventTargetWholeDay){
         day.className += " clickable";
         day.addEventListener('click', calendar.Options.EventClick.bind(null, z) );
        }
       }
      }else{
       a.addEventListener('click', calendar.Model[n].Link);
       if(calendar.Options.EventTargetWholeDay){
        day.className += " clickable";
        day.addEventListener('click', calendar.Model[n].Link);
       }
      }
      title.appendChild(a);
     }else{
      title.innerHTML += '<div class="udalost">' + calendar.Model[n].Title + '</a>';
     }
     number.appendChild(title);
    }
   }
   day.appendChild(number);
   // If Today..
   if((i+1) == calendar.Today.getDate() && calendar.Selected.Month == calendar.Today.Month && calendar.Selected.Year == calendar.Today.Year){
    day.className += " today";
   }
   days.appendChild(day);
  }
  // Next Month's Days
  // Always same amount of days in calander
  var extraDays = 13;
  if(days.children.length>35){extraDays = 6;}
  else if(days.children.length<29){extraDays = 20;}

  for(var i = 0; i < (extraDays - calendar.Selected.LastDay); i++){
   var day = document.createElement('li');
   day.className += "cld-day nextMonth";
   //Disabled Days
   var d = (i + calendar.Selected.LastDay + 1)%7;
   for(var q = 0; q < calendar.Options.DisabledDays.length; q++){
    if(d==calendar.Options.DisabledDays[q]){
     day.className += " disableDay";
    }
   }

   var number = DayNumber(i+1);
   day.appendChild(number);

   days.appendChild(day);
  }
  mainSection.appendChild(days);
 }
 if(calendar.Options.Color){
  mainSection.innerHTML += '<style>.cld-main{color:' + calendar.Options.Color + ';}</style>';
 }
 if(calendar.Options.LinkColor){
  mainSection.innerHTML += '<style>.cld-title a{color:' + calendar.Options.LinkColor + ';}</style>';
 }
 element.appendChild(mainSection);

 if(calendar.Options.NavShow && calendar.Options.NavVertical){
  AddSidebar();
 }
 if(calendar.Options.DateTimeShow){
  AddDateTime();
 }
 AddLabels();
 AddDays();
}

function caleandar(el, data, settings){
 var obj = new Calendar(data, settings);
 createCalendar(obj, el);
}
takto to teď vypadá

Co se právě děje na Webtrhu?

27.11.2020 18:01
2
A potřebuješ ten kalendář? Nebude ti stačit <input type="date"> Má dobrou podporu, viz https://developer.mozilla.org/en-US/...ent/input/date

Pokud ne, bude lepší zvolit nějakou prověřenou a testvaonou knihovnu místo nějakýho náhodnýho skriptu na webu, dobrý je třeba Flatpickr https://flatpickr.js.org/ nebo Duet Date Picker https://github.com/duetds/date-picker