logo
02.08.2020 17:12
1
Zdravím, věděl by mi s tím někdo poradit? Nevím proč to nejede... při nahrání obrázku se nic neděje:

<?php
$conn = mysqli_connect($servername, $dBUsername, $dBPassword, $dBName);
$conn -> set_charset("utf8");
if (!$conn) { die("Error: ".mysqli_connect_error() ); }

if(count($_FILES["file"]["name"]) > 0){ sleep(3);
for($count=0; $count<count($_FILES["file"]["name"]); $count++) {
$file_name = $_FILES["file"]["name"][$count];
$tmp_name = $_FILES["file"]['tmp_name'][$count];
$file_array = explode(".", $file_name);
$file_extension = end($file_array);
if(file_already_uploaded($file_name, $connect)){
$file_name = $file_array[0] . '-'. rand() . '.' . $file_extension;
}
$location = '../../uploads/' . $file_name;
if(move_uploaded_file($tmp_name, $location)){
$sql = "INSERT INTO soubory (image_name, image_description) VALUES ('".$file_name."', '')";
$result = $conn->query($sql);
}}}

function file_already_uploaded($file_name, $connect){
$sql = "SELECT * FROM soubory WHERE image_name = '".$file_name."'";
$result = $conn->query($sql);
$number_of_rows = $result->rowCount();
if($number_of_rows > 0){
return true; } else { return false; } }
?>
<input type="file" name="multiple_files" id="multiple_files" multiple />

Co se právě děje na Webtrhu?

02.08.2020 17:25
2
kod uzavri do tagu PHP , lebo takto sa kod cita velmi zle..
02.08.2020 17:39
3
máš u formuláře zapnuto
Kód:
<form enctype="multipart/form-data">
? Tvůj kod jsem nestudoval, ale jestli ti to nedělá vůbec nic, tipoval bych to na toto.