Potřebujeme vytvořit prodejní materály cca 4 stránky a úpravu cenové nabídky 1 stránka pro naše zákazníky.

Vaše reference a cenu nám zašlete na email katka@streew.com