Nabízím k dispozici 100.000 boxů Nitrilových rukavic.
1 box = 100 ks

Cena 1 boxu = 265,-Kč bez DPH.

Min.obj.: 1 truck = 33.000 boxů.

Budu jednat pouze s realnými kupci. Ne s prostředníky.