logo
13.05.2020 09:54
1
Dobrý den, měl bych dotaz. Dokáže někdo podle těchto sbírek listin určit, zda firma prosperuje nebo jde do kytek? Nevyznám se v tom. Díky

Co se právě děje na Webtrhu?

13.05.2020 10:15
2
Ta firma se už to myslím propírala, podle mě je už roky mrtvá a řítící se do průseru. Proč tě to zajímá?
13.05.2020 13:13
3
Záleží...ledacos se z toho dá vyčíst.
Malá ukázka na mém YT kanále: https://youtu.be/xj_aV1im-bQ
15.08.2020 19:10
4
Je už asi pozdě, ale možná to k něčemu přesto bude.

Majetek společnosti (aktiva celkem) od roku 2011 mají klesající trend. Vlastní kapitál rostl do roku 2017 (kladný výsledek hospodaření), kdy začal klesat (záporný výsledek hospodaření). Výkaz zisku a ztrát od roku 2016 není publikován, protože po změně zákona o účetnictví z konce roku 2015, je účetní jednotka v kategorii mikro a VZZ tedy publikovat nemusí a rozvaha je pouze ve zkráceném rozsahu, tzn. aktuálních informací již mnoho není a lze obtížněji stanovit nachylnost firmy k insolvenci.

Přesto z poslední změny vlastního kapitálu z rozvahy z roku 2019, lze alespoň zjistit, že výsledek hospodaření byl záporný, konkrétně -220 000 Kč. O stejnou hodnotu se i snížily oběžná aktiva, tedy krátkodobý majetek se splatností do jednoho roku. Může jít třeba o nezaplacené a odepsané pohledávky po splatnosti (za určitých zákonem spec. podmínek) anebo znehodnocené zásoby nebo mzdy zaměstnanců (pokles stavu bankovních účtů, resp. pokladny). Dlouhodobý majetek firma žádný nemá. Stejně jako závazky - ty se snížili za poslední období o 8 000 na aktuálních 41 000 Kč a jsou tak k celkovému vykazovanému majetku zanedbatelné.
Pivo Sněžka

Malý dar z Krkonoš

Pecký Pivovar vám přeje klidné prožití Vánočních svátků - jako malou pozornost si dovolujeme nabídnout všem uživatelům slevu 10% na nákup dárkové krabice "Na vrcholu".