Kontaktujte mě, pokud:
  • Máte hromadu dat, která chcete zanalyzovat
  • Máte data, která potřebujete uspořádat či provázat
  • Potřebujete dostat externí data do uspořádaného xlsx nebo csv formátu
  • Potřebujete vytvořit funkce, vzorce, kontingenční tabulky, makra nebo grafy, abyste z vašich dat dostali vše, co potřebujete

Fakturovaná cena je dohodou, minimum 1000 Kč / zakázka. Důkladná konzultace všech vašich požadavků je samozřejmostí.