Ponúkame realizácie interaktívných analýz kľúčových slov pre vaše projekty / klientov. Službu ponúkame nielen pre koncových zákazníkov, ale aj pre digitálne agentúry & webové štúdia & freelancerov vo forme subdodávok.

Na získanie údajov využívame:
=> Marketing Miner, Sklik, Google Ads, Ahrefs, Google Search Console, Google Analytics, KeyWordTool.io, našeptávače, AnswerThePublic a iné.

Spracovanie dát:
=> Open Refine, Google Sheets, Power BI

Výstup:
=> interaktívna analýza, výstup z Power BI
=> statický výstup v podobe Google Sheetu a jednoduchého prehľadu

Analýzy kľúčových slov sú vhodné na:
=> návrh štruktúry internetovej stránky
=> úpravy a doplnenie štruktúry
=> zistenie aktuálneho stavu z hľadiska pokrytia kľúčových slov a aktuálnych pozícií

Ukážka statického výstupu: Google Sheet
Ukážka (dodávaný finálny výstup je interaktívny): Príloha číslo 1


Cena: dohodou - individuálne naceňovanie.

Bližšie informácie => Analýzy kľúčových slov