Nabízím překlady obecných textů z AJ do ČJ (130Kč/NS), ze ŠJ do ČJ (180Kč/NS), ze slovenštiny do ČJ (60Kč/NS) a opačně (80Kč/NS). Korektury českých textů, např. diplomových prací (20Kč/NS), korektury anglických textů (70Kč/NS). Mám VŠ jazykového zaměření, studium v UK, praxi s výukou jazyků, překlady i korekturami.