Som profesionálna prekladateľka a tlmočníčka a živím sa tým už 8 rokov. Prekladám do angličtiny, nemčiny, češtiny, taliančiny a chorvátčiny. Moja prax a skúseností vychádzajú najmä z dlhoročných pobytov v zahraničí a neustálych obchodných kontaktov s partnermi, hovoriacimi danými jazykmi.
Preklady vyhotovím aj expresne.
Moja stránka: https://transl8.webnode.sk/.