pekná dvojčíselná (nn) doména na predaj: 15.sk
  • prípadne dohodou, píšte do SS
  • faktúra samozrejmosťou

kontakt tu cez webtrh