logo

Nájem komerčního prostoru a případná výpověď - co teď v "nouzovém stavu"?

21.03.2020 20:00
1
Dobrý den,
jak nájemci řeší s pronajímateli situaci, kdy nájemce nemůže mít otevřený prostor pronajímatele?
Nevěřím, že služby (např. kadeřnictví) se 24. března otevřou. Předpokládám, že se to prodlouží, třeba i na další 2-3 měsíce. Ke všemu nikdo na začátku roku nepočítal, kam se až ekonomika propadne.

Je to mimořádná situace. Je postavení pronajímatele, jak se zachová, vyloženě na něm? Může chtít plnou částku nájmu, nemusí ho nic zajímat a tohle riziko nese nájemce?

Podepsal jsem smlouvu na samém začátku března, když zde nebyl ani jeden nakažený. Udělal jsem poměrně zásadní chybu, ale to nikdo nemohl tušit, že se to tak rozroste a stát vyhlásí co vyhlásil. Že ekonomika zažije hluboký propad.

Případně mohu vypovědět smlouvu? (ve smlouvě je napsáno):
Výpověď ze strany Nájemce
Nájemce je oprávněn nájem sjednaný touto Smlouvou ukončit písemnou výpovědí pouze z důvodů uvedených v ustanovení § 2232 a § 2308 písm. b) Občanského zákoníku, a to vždy s tříměsíční výpovědní dobou (která začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Pronajímateli); smluvní strany výslovně vylučují užití § 2308 písm. a), c) a § 2311 Občanského zákoníku.


Jediné, co připadá v úvahu je:
2308 písm. b) přestane-li být najatý prostor z objektivních důvodů způsobilý k výkonu činnosti, k němuž byl určen, a pronajímatel nezajistí nájemci odpovídající náhradní prostor

Je nějaká mimořádná situace vyhlášená státem objektivní důvod? Za tohle pronajímatel nemůže, že?Děkuji.
21.03.2020 20:13
2
co tak se s pronajímatelem dohodnout na přerušení nájmu do doby konce mimořádného opatření? Jenom pronajímatel "idiot" by nepřistoupil aspoň na kompromis, např. hradit jen fixní režie
21.03.2020 20:17
3
Bohužel. Jedinou cestou bude dohoda o snížení a odkladu nájmu (i třeba jen dočasném), pokud na ni pronajímatel přistoupí. Jeden z faktů, který by mohl pronajímatel pochopit je ten, že pokud přijde hlubší krize, tak tam žádného nového nájemce nesežene několik měsíců (pokud to není ultra lukrativní místo).

Pokud by byla provozovna zamořená Covidem, pak by ale platilo to, že není způsobilá k účelům, ke kterým je pronajímána.. ale to je předpokládám mimo realitu.
27.03.2020 14:41
4
První než přistoupíte k právním krokům a hledání řešení ve smlouvě, tak řešte v úrovní lidské a domluvte se. Není nic horšího, než "Dobrý den, podle § xyz vám..."