Brideadvisor.cz je mobilní apliakce, díky které mohou snoubenci snadno vyhledávat dodavatele (prozatím) v ČR. Detail informací o projektu najdete na webu www.brideadvisor.cz. Tato oblast marketingu je prozatím málo podporovaná, dlouhodobě podceňovaná. Klienti nyní mají  možnost díky aplikaci nacházet dodavatele v jedné platformě, která je podpořena svatebním magazínem. Funguje jako médium a zdroj informaci pro nevěsty a také jako komplexní list dodavatelů, který je stále při ruce.

Brideadvisor.cz je ve svém oboru nově vzniklá aplikace na území ČR a chce být samozřejmě tou nejlepší. V současnosti je mezi našimi zákazníky již několik dodavatelů, ovšem z důvodu toho, že aplikace je nová, potřebujeme někoho, kdo ji představí i dalším možným dodavatelům, a to všem, kteří jsou nápomocni při plánování svatebního dne. Této vizi věříme a hledáme stejného nadšence, který se chopí slova a předá naši myšlenku dále!

Koho hledáme?

Obchodníka, který už má za sebou nějaké zkušenosti s prodejem
Profesionála, který umí pracovat samostatně, spolehlivě a dodávat konzistentní výsledky
Kolegu, který svou kreativitou a energií doplní náš tým 
Někoho s příjemným vystupováním, s dobrou češtinou a výhodou je komunikativní znalost angličtiny

Jak pracujeme?

Většina týmu sídlí v Ostravě, ale pole působení je po celé ČR, za výhodu považujeme i kohokoliv z Prahy
Jedná se o prodej ať už online formou nebo přímým kontaktem v rámci schůzek nebo aktivní účastí na veletrzích 
Většina práce je po telefonu a emailu, za klientem se dojíždí dle domluvy a potřeby
Na začátku projde obchodní zástupce proškolením k aplikaci a obdrží veškeré informace o prodávané službě
Momentálně je většina komunikace v češtině, ale angličtina je plus

Co nabízíme?

Adekvátní finanční odměnu - dle domluvy při pohovoru 

Pokud máte zájem, jaké můžete očekávat další kroky?

Pošlete nám prosím svůj životopis na : info@brideadvisor.cz ( také v angličtině) 
Vybrané zájemce budeme kontaktovat online, další kroky budou dohodnuty dle domluvy