Potrebujeme Java programátora na dlhodobejšiu spoluprácu. Robotu budeme pridelovať formou konkrétnych taskov za vopred dohodnuté ceny. Momentálne potrebujeme vyriešiť tieto tasky:

1. Vytvorenie štruktúry faktúra a import z csv, alebo xls. 150,- EUR.

2. Integrácia faktúry s objednávkou, farebné zvýraznenie údajov, ktoré sa odlišujú. Možnosť nahradenia údajov na objednávke z naimportovanej faktúry. Možnosť vytvorenie kópie objednávky iba s produktami, ktoré sa nenachádzajú na objednávke, ale sú na faktúre. 275,- EUR.

3. Úpravy v GUI. Pridanie tlačítok na import faktúr, načítanie hodnôt z faktúry a vytvorenie kópie objednávky iba s produktami, ktoré sa nenachádzajú na objednávke, ale sú na faktúre. Pridanie zoznamu položiek na faktúre, ktoré sa nenachádzajú v objednávke. 100,- EUR.

Server je naprogramovaný v java beans a klient v jsp.


Spolu: 525,- EUR.Martin Brunovský,

www.nabasol.com
brunovsky@nabasol.com
0905 213 638