Hledáme programátora se znalostí práce s pdf - vytváření připomínek v pdf formátu a jejich ukládání do dtb SQL. Jedná se o vytvoření pořadově číslované grafické značky (bod, obláček, lomená čára) a uvedení textu ve vedlejší tabulce k pdf.