Python / Django Developer
Zobrazují se odpovědi 1 až 12 z 12

OSVČ souběh s DPČ - přehled o příjmech a výdajích - VZP a ČSSZ

 1. Zdravím :-) !

  Mám tu dilema ohledně vyplňování přehledů o příjmech a výdajích.

  Od 1.7.2019 jsem OSVČ a současně "zaměstnanec" na DPČ. Bohužel mi DPČ do mého nacvičeného vyplňování přehledů o příjmech a výdajích pro ČSSZ a pro VZP hodila vidle :-) .

  Můj příjem z DPČ je minimální, nicméně je vyšší než 3000,- a současně nižší než minimální mzda. Jsem z pohledu VZP, respektive tedy plateb zdravotního pojištění, již chápána jako "zaměstnanec" nebo ne? Mám v elektronickém formuláři pro podání přehledu o příjmech a výdajích pro VZP zaškrnout pole "JSEM ZAMĚSTNÁNA" nebo nikoli?

  Byla jsem navštívit přímo pobočku VZP, kde se však dámy trochu neshodly...jednoduše neuměly poradit...což jim rozhodně nevyčítám, sama v tom mám pěkné zmatky :-)) . Spíš mi přišlo, že jediná jejich starost byla, abych náhodou nechtěla vrátit nějaké přeplatky či co...

  Co se týče přehledu o příjmech a výdajích pro ČSSZ, zde mám hned několik dilemat (Na ČSSZ jsem se osobně ještě nedostala...), každopádně nyní řeším to, zda-li jsem tedy vykonávala OSVČ po celý rok jako hlavní činnost nebo zda-li jsem OSVČ vykonávala od 7 měsíce jako vedlejší činnost.

  Snažně prosím o radu.

  Tisíceré díky za Váš čas a ochotu.

  Alena

 2. Co se právě děje na Webtrhu?
 3. Především bys tu neměla kecat, že ti u VZP neuměli pomoci. Stačí použít Google a ejhle https://www.vzp.cz/platci/informace/...covni-cinnosti.

 4. Děkuji Ti Láďo za tykání a za intervenci :-)) . Tento text jsem četla, nicméně dotčený text se jednak rozchází s tím, co mi bylo sděleno na pobočce VZP, a dále vůbec neřeší problematiku, na kterou jsem se ptala. Takže pokud se v daném tématu nevyznáš a nemůžeš pomoci, bude lépe nekomentovat.

 5. Milá Alenko, pokud ti není jasný psaný text, tak se do mě nenavážej a znovu si ho přečti. Abych ti ušetřil práci, tak pokud tvůj příjem z DPČ převýšil 3000, mělo z něho být odvedeno zdravotní pojištění a tudíž se v tom měsíci můžeš považovat za zaměstnance. Ale pokud chceš můžeš si samozřejmě i zvolit, že tvoje hlavní činnost je OSVČ, ale to by asi byla blbost. Jinak na forech se odjakživa tykalo a pokud jsi natolik cimplich, že ti to vadí, tak se Vám samozřejmě omlouvám, ale to nic nemění na tom, že v dané problematice máš evidentně zmatek a i u VZp jsi se asi špatně ptala.

 6. ...no...a to je právě TO! U VZP mi bylo nakonec souhrně sděleno (Byť dámy se v názorech rozcházely...), že zaměstnanec v podstatě nejsem, jelikož nedosahuji výše minimální mzdy. Tečka. Dále...jako "hlavní" příjem si nemohu zvolit DPČ, neboť jako OSVČ vydělávám mnohem více...OSVČ by tedy nadále měl dle VZP zůstat mým "hlavním zaměstnáním". Milý Láďo, rozcházíš se tedy v názoru přímo se samotnou VZP :-) . Nemáš prosím konkrétní podklad, které bych se mohla "chytit" a řešit to s nimi dále? Mimo jiné jsem se na různých diskuzních fórech dočetla i onen názor, že pokud DPČ nedosahuje výše minimální mzdy a příjem z OSVČ je vyšší než z DPČ, tak je to "jasný jak facka". Na VZP jsem vznesla "elektronický dotaz", nicméně rychlou reakci neočekávám a navíc se obávám, že uvedená problematika už bude spíše na kvalitního daňového poradce.

 7. Ono asi nejde o to zda jsi zaměstnanec nebo ne, ale o určení, co je tvá hlavní činnost a zda platit minimální zálohy, viz. zde https://www.vzp.cz/platci/informace/...ubehu-cinnosti.
  Osobně bych to řešil raději s vedoucí, na přepážce mají opravdu omezené znalosti. Za 2019 pokud to je první rok OSVČ to je však skoro jedno, ale jde o zálohy na 2020 a tam je to jasné, že musí být placeny zálohy v dané minimální výši.

 8. Díky! Přesně s touto informací jsem dorazila při pátku na pobočku...vedoucí nebyla, takže diskuze byla dosti prazvláštní. Nejřív na mne slečna prskla, že když jsem tedy zaměstnanec, měla jsem jim tu změnu nahlásit. Aha! Potom došla po poradě s kolegyní k závěru, že zaměstnanec vůbec nejsem, protože nemám uzavřený HPP, ale pouze DPČ. Další názor byl ten, že zaměstnanec jsem, ale nepobírám minimální mzdu, takže vlastně stejně zase zaměstnanec nejsem. Nakonec jsem ukončila jsem diskuzi u dotazu, zda-li mám tedy na podávaném elektronickém přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019 zaškrávat pole "JSEM ZAMĚSTNÁNA". Nevěděly, že tam toto pole, na tištěném formuláři se totiž vůbec nezjevuje.

  Nicméně...zajímá mne v podstatě konec toho textu, tedy:

  Pro určení, zda je příjem ze samostatné výdělečné činnosti hlavním, nebo vedlejším zdrojem příjmu, není směrodatné prosté porovnání výše příjmů. Rozhodující je písemné prohlášení, které jako OSVČ učiní při zahájení činnosti a pak vždy v podávaném přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní rok.

  Z uvedeného textu mi totiž vyplývalo, že se sama mohu rozhodnout, zda-li budu OSVČ na hlavní nebo vedlejší příjem, právě v rámci podaného přehledu.

  V podstatě totéž budu řešit na ČSSZ, protože...viz text.

  Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v kalendářních měsících, ve kterých OSVČ vykonávala zaměstnání, zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnanců.

  Jinak o první rok činnosti OSVČ se nejedná :-) .

  Upřímně řečeno, totálně se v tom ztrácím...nemluvě o tom, zda-li mám i případně nárok na nějaké "výhody" v rámci obou odvodů vzhledem k DPČ.

  ---------- Příspěvek doplněn 31.01.2020 v 23:14 ----------

  Ha! Tak jsem to asi konečně pochopila :-D . Utekla mi totiž jedna dost podstatná věc, a to ta, že zaměstnavatel za mne v rámci DPČ odvádí 13,5% z vyměřovacího základu, v mém případě to ale není z "minimální mzdy", nýbrž ze "skutečného příjmu". Takže teď už mi zbývá jen rozklíčovat, jak mám správně vyplnit přehledy o příjmech a výdajích, a to jak pro VZP, tak pro ČSSZ.

 9. Jestli jsi v daném měsíci byla zaměstnancem (včetně DPČ) a OSVČ nebyla tvým hlavním zdrojem příjmu, nemusíš platit za daný měsíc zálohy.

  Jestli ale v tom měsíci nebylo za tebe odvedeno pojistné vypočteno alespoň z min. měsíční mzdy, platí v tomhle měsíci pro tebe min. vyměřovací základ. (Pár vyjímek zde samozřejmě je).

  Konkrétní podklady najdeš v zákoně 592/1992 České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a navazujících předpisech.

  Tykám ti, jelikož vítej na internetu.

 10. Vítej na internetu aneb smazala jsem si vlastní příspěvek :-D .

  Nicméně pokusím se zopakovat.

  Jako OSVČ jsem v roce 2019 odváděla "předepsané" zálohy, tedy stanovenou minimální zálohu VZP, a to 2208,- , a dále zálohu ČSSZ vypočítanou dle příjmů v předchozím roce.

  Zaměstnavatel za mne od 1.7.2019 odváděl 13,5% ze zmiňovaného skutečného příjmu, protože jsem tato osoba :-) :

  - osoba, která současně vedle zaměstnání vykonává samostatnou výdělečnou činnost a odvádí z ní měsíčně zálohy na pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

 11. Promiň, ale neuvádíš všechny fakta. Začátek zněl jsem od 1.7. osvč a mám dohodu. Ted ve světle nových faktů, že již jsi odváděla min. zálohy za osvč to vrhá nové světlo. Takže pokud jsi byla osvč od 1.1. a měla jen tu dpč od 1.7. měl by být hlavním zdrojem osvč, takže nejsi zaměstnaná. Do příjmů uvedeš příjmy z osvč a dpč vypočítáš pojištění, od toho odečteš dosud zaplacení zálohy za osvč a zaplacené pojistné z dohody, které ti potvrdí zaměstnavatel. Samozřejmě pokud by jsi nechtěla platit min. zálohy za osvč musela by jsi mít v zaměstnání min. mzdu.

 12. Pardon...od 1.7.2019 mám nově při OSVČ souběh s DPČ, jinak OSVČ jsem samostatně od roku 2017.

  Tedy zpět k první otázce - shnutí:

  Do přehledu o příjmech a výdajích za OSVČ pro VZP za rok 2019 uvedu příjmy a výdaje pouze za OSVČ, nezaškrtnu pole "JSEM ZAMĚSTNÁNA". Je tomu tak?

  Do přehledu o příjmech a výdajích za OSVČ pro ČSSZ uvedu, že jsem SVČ vykonávala jako "hlavní" po všech 12 měsíců a opět zde budu uvádět pouze příjmy a výdaje týkající se výhradně OSVČ?

  V obou případech je OSVČ považována za "hlavní"?

  Opět a znovu...děkuji za radu a pomoc :-) !!!

 13. kde na přehledu pro VZP je políčko "Jsem zaměstnána"?

  Je tam např. část, kde vyznačíš měsíce, ve kterých pro tebe neplatila povinnost hradit zálohy a pak vyznačíš důvod, proč tomu tak bylo (tedy buď zaměstnání nebo nemoc)

Hostujeme u Server powered by TELE3