Nabízím sníženou kapacitu vývojáře HW a FW mikroprocesorů STM32, různé Cortex, ESP32, AVR. Jsem plně invalidní (doma) a vybaven měřící i vývojovou technikou. Programování v C (Keil), C/C++. Eagle atd. Bez mé mechanické konstrukce. Nabídky zde, na Webtrh.