Nabízím své služby:

- Infrastructure as Code pro AWS, GCP a Digital Ocean (Terraform)
- Configuration management pro VMs (Ansible)
- Návrh a realizace platformy pro kontejnerizované aplikace (ECS, Kubernetes, ...)
- Návrh a realizace Helm charts pro Kubernetes
- Kontejnerizace stávajících aplikací, konzultace kontejnerizace i samotná realizace
- Návrh a realizace CI/CD pipelines pomocí nástrojů Gitlab CI, Gihub actions, Circle CI nebo Drone.io
- Konzultace a implementace Developer Experience, zavádění konkrétních nástrojů a metod, úzká spolupráce s vývojáři
- Integrace Cloud Native toolingu do již existujících Kubernetes-based platform
- Školení

Mám rád úzkou spolupráci s vývojáři, jsem velkým příznivcem DevOps kultury, rád řeším problémy a automatizuji.
O své znalosti se rád dělím a na webu si můžete přečíst celou řadu mých článků nebo krátkých zpráv:
- https://www.blog.vrany.dev/
- https://medium.com/@stepanvrany
- https://dev.to/mstrsobserver
- https://twitter.com/MstrsObserver

Můžete mě zastihnout na LinkedIN https://www.linkedin.com/in/stepanvrany/ nebo mém email stepan@vrany.dev