Hledáme programátora, pro vývoj nového algoritmu pro vyhodnocení zásahů terče na základě analýzy obrazu. Vstupem je fotografie se samotným zásahem do terče (popřípadě přímo papírové terče). Výstupem bude hodnota zásahu. Důraz je kladen na přesnost výpočtu a zároveň na nulovou četnost “nevyhodnocených” zásahů.

Cíl: algoritmus pro vyhodnocení zásahů v papírovém terči
Vstup: fotografie terčíku nebo přímo papírové terče s průstřely
Výstup: hodnota zásahu
Limity: Přesnost
+ / - 0,1 kruhu
Četnost chybných zásahů - algoritmus by měl každý zásah vyhodnotit
Hardwarové nároky - výsledek bude provozován na zařízení DragonBoard 410c
Programovací jazyk - ideálně .net c#

novak@mitteo.com