Robím webové stránky a aplikácie na mieru, v rýchlom PHP frameworku Laravel.

Vytváram aj klasické Html stránky. Neimplementujem platobné brány a tiež nerobím eshopy, pretože sa považujem za študenta programovania. Je to vyjadrené aj v cene za prácu.

Doprogramovanie ďalších funkcií je možné podľa toho, ako váš projekt bude ďalej rásť.
Práca na živnostenský list, platca DPH + faktúra.

Příloha 21310

Kontakt: gajdosgabo@gmail.com