logo
05.11.2019 17:27
1
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zdali lze ve městě, které vydalo nařízení: "...na území města XY je možno mimo řádnou provozovnu prodávat zboží a poskytovat služby pouze na tržních místech a restauračních předzahrádkách uvedených v příloze.", prodávat nápoje z plavidla umístěného na vodní ploše. Dále bych se chtěl zeptat, zdali toto nařízení užívá spojení "území města" pouze pro označení intravilánu, nebo toto označení zahrnuje celé katastrální území obce?
05.11.2019 19:45
2
A úředníka, který to má na starosti jste zkoušel kontaktovat? Asi by vám dal fundovanější odpvěď.
05.11.2019 19:59
3
Tak určitě bude lepší se zeptat na obci, ale obec většinou i když sama vydala populisticky vyhlášku a je povinna k ní podat výklad tak neví. V Ostravě máme vymezené zony se zákazem konzumace alkoholu a ty zony jsou vymezeny ulicemi a výklad je různý podle toho na co se ptáte. Policie tvrdí, že zona probíhá prostředkem vymezených ulic, přestupková komise, že vnitřním okrajem, tak mi trochu nedává smysl, že na pravém kraji se pít smí a na levém ne, zvláště když na levé straně je obchod, před kterým se pije.