Potřebovali bychom vytvořit aplikaci (případně upravit demo aplikaci) pro čtečku Chainway C6000
https://www.chainway.net/download/SD...demo-2D_as.zip

Požadovaná funkčnost:
- scan qr kódu přes hw tlačítko SCAN
- odeslání nascanovaného kódu ostatním aplikacím (broadcast message)
- běh na pozadí

Rozpočet na tvorbu app je 5 000 Kč

Potřebovali bychom zkompilováné APK pro odzkoušení a poté zdrojové soubory ve formě projektu Android Studia.

Děkuji