logo
20.10.2019 14:03
1
Ahoj,

chtěl bych se zeptat, chci do loga přidat státní znak české republiky nebo vlajky, bude lepší státní znak nebo svislá vlajka? jaké má použití znak a vlajka?

smí se použít vlajka státu nebo státní znak v logu?

díky

Co se právě děje na Webtrhu?

20.10.2019 14:28
2
https://www.mvcr.cz/clanek/statni-sy...republiky.aspx
20.10.2019 14:41
3
mě právě inspirovalo něco takového

https://previews.123rf.com/images/dm...ackground-.jpg

ale nerad bych měl v logu něco co bych nemohl a mohl z toho být problém

---------- Příspěvek doplněn 20.10.2019 v 15:03 ----------

státní znak tedy ne, ale vlajku ano.

Státní vlajka
§ 7
(1) Státní vlajku vyvěšují oprávněné osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) až s) na budovách, v nichž sídlí, při příležitosti státních svátků 5b) a při příležitostech celostátního významu, zejména v den smutku nebo v den státního smutku, vyhlášených vládou.

(2) Vlajková výzdoba začíná zpravidla v 16 hodin dne předcházejícího a končí v 8 hodin dne následujícího po dni uvedeném v odstavci 1.

(3) Při příležitostech uvedených v odstavci 1 lze namísto státní vlajky použít její napodobeninu s odlišným vzájemným poměrem šířky a délky.

(4) Na budovách, v nichž sídlí oprávněné osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) až o), může být státní vlajka vyvěšena trvale.

(5) Státní vlajku mohou vyvěšovat vedoucí diplomatických misí a konzulárních úřadů České republiky na služebních dopravních prostředcích, a to při slavnostních příležitostech a pokud je to v zemi jejich působení obvyklé.

(6) Ostatní fyzické a právnické osoby a organizační složky státu mohou užít státní vlajku vhodným a důstojným způsobem kdykoliv.

odpověděl jsem si sám, třeba někdy tento příspěvek pomůže, díky :)