Rád bych vytvořil grafické návrh na e-shop sanita-shop.cz. Shop je k nahlédnutí přímo na doméně. Jediné, co se zachová je logotyp, jinak se homepage může kompletně přepracovat.
tel.608315514, Stoklásek