logo
11.09.2019 17:57
1
Potřeboval bych pomoct s podmínkou.. snažím se na stránce kategorie stránka s taxonomy.....udělat, že když nebude mít kategorie žádné subkategorie..tak to zobrazí rovnou příspěvky dané kategorie, jinak to má zobrazit subkategorie...z kterých se zase rozklikne na příspěvky.....

Potřeboval bych pomoct s tou podmínkou..else mi na to nereaguje..... předem díky za pomoc.

Zde je funkce:

Kód:
function ow_categories_with_subcategories_and_posts( $taxonomy, $post_type, $term_id ) {
  $taxonomy  = $taxonomy;
  $post_type = $post_type;
  

   
  

   
   $this_category = get_category($taxonomy);
   if ( get_category_children( $this_category->cat_ID ) != "" ) {
   
   
      $subcategories = get_terms(
        array(
          'taxonomy'  => $taxonomy,
          'parent'   => $term_id, // <-- The parent is the current category
          'orderby'  => 'term_id',
          'hide_empty' => true
        )
      );
      ?>
       <ul class="row">
        <?php
        // Iterate through all subcategories to display each individual subcategory
        foreach ( $subcategories as $subcategory ) {

          $subcat_name = $subcategory->name;
          $subcat_id  = $subcategory->term_id;
          $subcat_slug = $subcategory->slug;
         
$obrazek_do_vypisu_pro_subkategorie = get_field( 'obrazek_do_vypisu_do_subkategorie', $subcategory->taxonomy . '_' . $subcategory->term_id ); ?>

         
        
    <li class="col-md-6 col-lg-4 col-xl-3">
     <a href="<?php echo get_category_link( $subcat_id ); ?>" class="category-item">
      <div class="category-img">
     
      <?php if ( $obrazek_do_vypisu_pro_subkategorie ) { ?>
	<img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" data-src="<?php echo $obrazek_do_vypisu_pro_subkategorie['sizes']['medium']; ?>" alt="<?php echo $obrazek_do_vypisu_pro_subkategorie['alt']; ?>" class="my-auto mx-auto img-fluid" />
<?php } ?> 
       
       
        </div>
        
      <h3 class="h6"> <?php echo $subcat_name ; ?></h3>
      <span class="btn"><?php the_field( 'nazev_tlacitka_produkty', 'option' ); ?></span>
    </a>    
     </li>    
          <?php


          }
        ?>
        </ul>
        <?php  
       
      }else {
      
      
      
     ?>
  
         <ul class="row">
           <?php 
          // Get all posts that belong to this specific subcategory
          $posts = new WP_Query(
            array(
              'post_type'   => $post_type,
              'posts_per_page' => -1, // <-- Show all posts
              'hide_empty'   => true,
              'orderby' => 'menu_order',
               
              'tax_query'   => array(
                array(
                
                  'taxonomy' => $taxonomy,
                  'terms'  => $term_id, 
                  'field'  => 'id'
                )
              )
            )
          );

          // If there are posts available within this subcategory
          if ( $posts->have_posts() ):
            ?>
            
              <?php

              // As long as there are posts to show
              while ( $posts->have_posts() ): $posts->the_post();

                //Show the title of each post with the Post ID
                ?>
                
  <li class="col-md-6 col-lg-4 col-xl-3">
     <a href="<?php the_permalink();?>" class="category-item">
      <div class="category-img">
      
     <?php $obrazek_produktu_do_vypisu = get_field( 'obrazek_do_detailu' ); ?>
<?php if ( $obrazek_produktu_do_vypisu ) { ?>


       <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" data-src="<?php echo $obrazek_produktu_do_vypisu['sizes']['medium']; ?>" alt="<?php echo $obrazek_produktu_do_vypisu['alt']; ?>" class="my-auto mx-auto img-fluid" />
     <?php } ?>  
     
      </div>
      <h3 class="h6"><?php the_title();?></h3>
      <span class="btn"><?php the_field( 'nazev_tlacitka_produkty', 'option' ); ?></span>
    </a>
  </li>
                
                
               
                <?php

              endwhile;
              ?>
            
            <?php
          else:
            echo 'No posts found';
          endif;
          ?>
          
          </ul>
          <?php
          wp_reset_query();   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      }
     
      
      $this_category = get_queried_object(); 
     if(0 != $this_category->parent) {  
  // do required actions   
  
  ?>
  
         <ul class="row">
           <?php 
          // Get all posts that belong to this specific subcategory
          $posts = new WP_Query(
            array(
              'post_type'   => $post_type,
              'posts_per_page' => -1, // <-- Show all posts
              'hide_empty'   => true,
              'orderby' => 'menu_order',
               
              'tax_query'   => array(
                array(
                
                  'taxonomy' => $taxonomy,
                  'terms'  => $term_id, 
                  'field'  => 'id'
                )
              )
            )
          );

          // If there are posts available within this subcategory
          if ( $posts->have_posts() ):
            ?>
            
              <?php

              // As long as there are posts to show
              while ( $posts->have_posts() ): $posts->the_post();

                //Show the title of each post with the Post ID
                ?>
                
  <li class="col-md-6 col-lg-4 col-xl-3">
     <a href="<?php the_permalink();?>" class="category-item">
      <div class="category-img">
      
     <?php $obrazek_produktu_do_vypisu = get_field( 'obrazek_do_detailu' ); ?>
<?php if ( $obrazek_produktu_do_vypisu ) { ?>


       <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" data-src="<?php echo $obrazek_produktu_do_vypisu['sizes']['medium']; ?>" alt="<?php echo $obrazek_produktu_do_vypisu['alt']; ?>" class="my-auto mx-auto img-fluid" />
     <?php } ?>  
     
      </div>
      <h3 class="h6"><?php the_title();?></h3>
      <span class="btn"><?php the_field( 'nazev_tlacitka_produkty', 'option' ); ?></span>
    </a>
  </li>
                
                
               
                <?php

              endwhile;
              ?>
            
            <?php
          else:
            echo 'No posts found';
          endif;
          ?>
          
          </ul>
          <?php
          wp_reset_query();
  }     
 
}


---------- Příspěvek doplněn 11.09.2019 v 18:09 ----------

Upraveno takto, ale opět nic.. zobrazí se jenom subkategorie, nebo jenom příspěvky....podle toho co dám do podmínky.....jestli rovno nebo nerovno...

Kód:
function ow_categories_with_subcategories_and_posts( $taxonomy, $post_type, $term_id ) {
  $taxonomy  = $taxonomy;
  $post_type = $post_type;
  

   
  

    $this_category = get_queried_object(); 
     if(0 == $this_category->parent) { 
 
   
   
      $subcategories = get_terms(
        array(
          'taxonomy'  => $taxonomy,
          'parent'   => $term_id, // <-- The parent is the current category
          'orderby'  => 'term_id',
          'hide_empty' => true
        )
      );
      ?>
       <ul class="row">
        <?php
        // Iterate through all subcategories to display each individual subcategory
        foreach ( $subcategories as $subcategory ) {

          $subcat_name = $subcategory->name;
          $subcat_id  = $subcategory->term_id;
          $subcat_slug = $subcategory->slug;
         
$obrazek_do_vypisu_pro_subkategorie = get_field( 'obrazek_do_vypisu_do_subkategorie', $subcategory->taxonomy . '_' . $subcategory->term_id ); ?>

         
        
    <li class="col-md-6 col-lg-4 col-xl-3">
     <a href="<?php echo get_category_link( $subcat_id ); ?>" class="category-item">
      <div class="category-img">
     
      <?php if ( $obrazek_do_vypisu_pro_subkategorie ) { ?>
	<img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" data-src="<?php echo $obrazek_do_vypisu_pro_subkategorie['sizes']['medium']; ?>" alt="<?php echo $obrazek_do_vypisu_pro_subkategorie['alt']; ?>" class="my-auto mx-auto img-fluid" />
<?php } ?> 
       
       
        </div>
        
      <h3 class="h6"> <?php echo $subcat_name ; ?></h3>
      <span class="btn"><?php the_field( 'nazev_tlacitka_produkty', 'option' ); ?></span>
    </a>    
     </li>    
          <?php


          }
        ?>
        </ul>
        <?php  
       
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
     
      
     }else { 
  // do required actions   
  
  ?>
  
         <ul class="row">
           <?php 
          // Get all posts that belong to this specific subcategory
          $posts = new WP_Query(
            array(
              'post_type'   => $post_type,
              'posts_per_page' => -1, // <-- Show all posts
              'hide_empty'   => true,
              'orderby' => 'menu_order',
               
              'tax_query'   => array(
                array(
                
                  'taxonomy' => $taxonomy,
                  'terms'  => $term_id, 
                  'field'  => 'id'
                )
              )
            )
          );

          // If there are posts available within this subcategory
          if ( $posts->have_posts() ):
            ?>
            
              <?php

              // As long as there are posts to show
              while ( $posts->have_posts() ): $posts->the_post();

                //Show the title of each post with the Post ID
                ?>
                
  <li class="col-md-6 col-lg-4 col-xl-3">
     <a href="<?php the_permalink();?>" class="category-item">
      <div class="category-img">
      
     <?php $obrazek_produktu_do_vypisu = get_field( 'obrazek_do_detailu' ); ?>
<?php if ( $obrazek_produktu_do_vypisu ) { ?>


       <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" data-src="<?php echo $obrazek_produktu_do_vypisu['sizes']['medium']; ?>" alt="<?php echo $obrazek_produktu_do_vypisu['alt']; ?>" class="my-auto mx-auto img-fluid" />
     <?php } ?>  
     
      </div>
      <h3 class="h6"><?php the_title();?></h3>
      <span class="btn"><?php the_field( 'nazev_tlacitka_produkty', 'option' ); ?></span>
    </a>
  </li>
                
                
               
                <?php

              endwhile;
              ?>
            
            <?php
          else:
            echo 'No posts found';
          endif;
          ?>
          
          </ul>
          <?php
          wp_reset_query();
  }     
 
}


---------- Příspěvek doplněn 11.09.2019 v 19:00 ----------

Tak jsem na to přišel, tohle je řešení...

Kód:
global $wp_query;
$term = $wp_query->get_queried_object(); 
$children = get_terms( $term->taxonomy, array(
'parent'  => $term->term_id,
'hide_empty' => false
) ); 
   
   
   
   
   
  
   
    
     if($children){ 

}else{


}

Co se právě děje na Webtrhu?