logo
04.09.2019 12:36
1
Ahoj, mám dotaz znáte někdo judikáty soudů na Konkurenční doložku u OSVČ? Dík

Co se právě děje na Webtrhu?

04.09.2019 12:49
2
takhle jednoduché to nebude :). Hodně záleží na samotném textu, nechrání tě zákon a můžeš si domluvit cokoliv. V případě OSVČ se v mém okolí ale má obecně za to, že konkurenční doložkou ti nemohou zabránit podnikat v oboru, což by bylo proti myšlence podnikání jako takové. Vše ale záleží na formulaci textu, zákon tě již tolik nechrání.

Za mě jediná konkurenční doložka, kterou bych jako OSVČ byl ochoten podepsat, je taková, ve které je jasně uveden seznam firem (či seznam lze jednoznačně získat třeba z interního systému aktuálních klientů), s kterými nesmím spolupracovat. Pokuta není vyšší než roční příjem od daného subjektu a délka trvání omezení po ukončení spolupráce nepřesáhne rok.

Podepsat whilte-list, že po skončení spolupráci (či jejím trvání) nesmím pracovat pro žádnou konkurenční firmu (či obecně v oboru) by pro mě byla sebevražda, u zaměstnanců za to zaměstnanec musí dostávat protiplnění, u OSVČ ale takové protiplnění moc není (zákon ho nevyžaduje) a v případě IT je konkurence vlastně kdokoliv. Takovou věc bych pak nepodepsal a šel o dům dál.

Dnes spíše frčí NDA a konkurenční doložku jsem osobně už nepodepsal dlouho, žádný klient již jí několik let prostě nechtěl.
04.09.2019 14:29
3
K pozornosti doporučuji rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 23 Cdo 4192/2008 a sp. zn. 23 Cdo 508/2009. Ačkoliv jde o rozhodnutí ještě za účinnosti obchodního zákoníku, podle odborné literatury by nicméně měla být tato judikatura použitelná.

Z novější judikatury k (novému) občanskému zákoníku lze odkázat i rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 27 Cdo 1318/2017.

Přesnější odpověď nicméně vyžaduje přesnější dotaz...
04.09.2019 14:51
4
Původně odeslal Mike92
K pozornosti doporučuji rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 23 Cdo 4192/2008 a sp. zn. 23 Cdo 508/2009. Ačkoliv jde o rozhodnutí ještě za účinnosti obchodního zákoníku, podle odborné literatury by nicméně měla být tato judikatura použitelná.

Z novější judikatury k (novému) občanskému zákoníku lze odkázat i rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 27 Cdo 1318/2017.

Přesnější odpověď nicméně vyžaduje přesnější dotaz...
pěkný souhrn. Snažil jsem se v krakenu také něco najít, ale nejsem v tom kovaný. Díky za odkazy. Namátkou sp. zn. 27 Cdo 1318/2017 je zajímavý, v obchodním vztahu jsou prostě ty pravidla příliš uvolněná proti zaměstnancům:

[40] Nechtěl-li dovolatel konkurenční doložku dodržet (jak se podává z jeho argumentace, podle níž měl v úmyslu v daném oboru podnikat), neměl ji uzavírat. Lze předpokládat, že takový přístup by ovlivnil výši kupní ceny akcií, popř. i samu vůli kupujícího uzavřít kupní smlouvu na akcie. Měl-li pak za to, že jej konkurenční doložka omezuje více, než vyžaduje potřebná ochrana oprávněné strany, mohl postupovat podle § 2975 odst. 3 o. z. Tato skutečnost však není důvodem, pro který by se ke sjednané doložce nemělo (z úřední povinnosti) přihlížet.
Zajímavě se tam i NS vypořádal s povinnými náležitostmi konkurenční doložky. Pěkné čtění na co si dát pozor.
04.09.2019 15:06
5
To většinou chtějí firmy co jedou svarc....
05.09.2019 00:04
6
Děkuji za odpovědi!!! Pokud tomu dobře rozumím tak záleží případ od případu a né vždy má tvůrce konkurenční doložky právo vymáhat smluvní pokutu. Zatím to podle všech těch judikátů vidím tak, že soudy rozhodují případ od případu a nejsou jasně daná pravidla pro posuzení. Pokud se mýlím prosím opravte mě....