logo
Tento obchod už skončil.
Na aktuální inzeráty se podívejte do sekce: Právní a účetní služby

Logo & ochranná známka

hourglass
Skončil
01.11.2019 v 18:12
Prodejce
Uživatel zatím nemá hodnocení
Čt
Přihlásím Vaše logo do 1 týdne!
Přihlašuji ochranné známky v České republice, Evropské unii a jiných zemích.
Poradenství při porušování práv k ochranné známce.
Bližší informace na internetových stránkách:
www.janasova.cz

Ing. Yveta Janásová
patentový zástupce
tel: +420 602 288 831