Ochraňte svůj nápad a zaregistrujte si logo nebo doménu jako ochrannou známku.
Přihlašuji ochranné známky v České republice, Evropské unii a jiných zemích.
Poradenství při porušování práv k ochranné známce.
Bližší informace na internetových stránkách:
www.janasova.cz

Ing. Yveta Janásová
patentový zástupce
tel: +420 602 288 831