Atraktivo.cz je nákupní galerie vytvořená FMCG a online marketingovými specialisty, proto je součástí prodeje i předání know-how v těchto oblastech. Web běží na aktuálním WordPress a Woocommerce.

Společnost je postavena na dropshipping modelu, kde veškeré náklady na produkt, logistiku a dopravu jsou na straně našich dodavatelů. Našim úkolem je pak dohlížet a rozvíjet marketing v e-commerce, abychom dosahovali nejvyšší možné návratnosti investice do reklamy. Proto jsou web a všechny procesy nastaveny tak, aby konverzní poměr byl co nejvyšší, ale zároveň jsme využívali nejefektivnější kanály pro akvizici uživatelů a nabídli bezchybný UX zážitek při pohybu na webu při prohlížení galerie produktů i nákupu (velký důraz na použitelnost v mobilních zařízeních).

Web je postaven na polo-automatizovaném řešení, díky kterému lze objednávky vyřizovat pouze několika kliknutími se zárukou bezchybnosti provedení objednávky. Zároveň má web připravené a otestované prvky pro expanzi - tedy multijazyčné a multiměnové řešení a je navrhnuto a rozpracováno i řešení pro mobilní aplikaci.

Celý projekt má velmi propracovaný back-office, díky kterému je maximálně zefektivněna komunikace se zákazníky a vyřizování objednávek. Díky tomu lze dosáhnout nevídaně nízké reklamovosti. Pro tyto účely je web obohacen o mnoho vlastních doprogramovaných pluginů se zajištěnou podporou do budoucna.

Součástí prodeje projektu je návod/informace, jak vybírat nejlepší produkty do portfolia, jak zajistit automatizovaný import i předání dobře vybudovaných kontaktů na výrobce a také poradenství v této oblasti po dobu 30 kalendářních dní.

Primárním zdrojem obratu projektu je výkonnostní marketing skrze Google Ads a Sklik, vracející se zákazníci skrze unikátní věrnostní program a e-mail newsletter. S projektem však bude předána historie všech využívaných kanálů pro případnou analýzu dat pro budoucí strategii.

Každý měsíc navyšujeme obrat o cca 20 %. Hlavní období je však před Vánoci, kdy se obrat zvyšuje v oblasti e-commerce FMCG průměrně o 48 % měsíčně.

Výsledky obchodu za poslední měsíc
• měsíční obrat: 276 494 Kč (po odečtení nezaplacených, nedoručitelných a reklamovaných objednávek)
• celkové měsíční náklady: 187 708 (nákup produktů, investice do kampaní, režie, chod e-shopu, atd…)
profit: 88 786 Kč

Všechny účetní čísla jsou reálná a detailní “due deligence” s následujícími daty: obraty,
náklady, návštěvnost na webu, investice do reklamy, návratnost investic do reklamy na webu, průměrná cena za nákup, CTR atd. poskytneme jen vážným zájemcům o koupi.

Naše nabídka obsahuje
• Nákupní proces a objednávkový proces odpovídající nejnovějším trendům v e-commerce. Velmi intuitivní a plynulé objednávání produktů se následně promítá do vysokého konverzního poměru e-shopu
• Kompletně responzivní web s moderním designem a jednoduchou orientací pro zákazníka
• Moderní a přehledný back office e-shopu, který obsahuje vše potřebné pro úpravy a správu produktového portfolia
• Celé marketingové a produktové know-how
• Komentář k historii všech využívaných kanálů a předání znalostí - Google Ads, Sklik, MailChimp, Facebook & Instagram Ads, ManyChat, SMS kampaně, poštovní kampaně i dalších forem reklamy
• Funkce opuštěného košíku
• Nastavené automatické a dynamické kampaně
• Správně a dynamicky napojena všechna online marketingová řešení - Google Analytics, XML feed pro Google Merchant, Google Ads Remarketing Code, HotJar, XML feed pro Zboží.cz, Sklik remarketing code, katalog pro Facebook a Instagram, FB Pixel
• Automatizované newslettery
• Poštovné je pro zákazníky ZDARMA, hradí ho dodavatel, proto není třeba řešit smlouvy s dopravci a případně poštovné jakkoli dotovat. Odpadá tak nutnost vyjednávání lepších cenových podmínek u dopravců.
• Možnost platby přes platební bránu s nízkou provizí, možnost integrace služby Paypal i jiných metod do budoucna
• Předání vize, průzkumů a rozpracovaných řešení v oblasti vedení e-shopu do budoucna

Cíle do budoucna
Vizí internetové galerie je dosáhnout maximálních objemů prodaného zboží při zachování loajality zákazníků. Toho lze dosáhnout jedině perfektní automatizací, modernizací, využitím mobilní aplikace, expanzí do dalších zemí a minimální chybovostí.

Při detailním sledování konkurence víme, že business model je perspektivní a snadno škálovatelný. Při rozboru expanze na nové trhy jsme vytvořili databázi konkurenčních firem i s přibližnými obraty, které jsme odhadli na základě dostupných online marketingových nástrojů. Výsledkem analýzy je, že prostor pro expanzi je velký a mnoho námi vytvořených unikátních řešení na zahraničním trhu vůbec zatím není použito.
Do projektu jsme investovali mnoho času a několik set tisíc korun a proto hledáme partnera, který náš projekt bude dále rozvíjet a úspěšně provozovat.

Důvod prodeje
V současné době nám běží několik business projektů jak z oblasti už e-commerce, tak v retailu a dlouho jsme vybírali, které projekty si ponecháme a které musíme prodat. V tuto chvíli již nemáme časovou kapacitu, abychom udrželi všechny projekty a proto hledáme partnera, který hledá ziskový projekt a je schopen rozvíjet projekt do budoucna. Prosíme jen vážné zájemce, aby se ozvali telefonicky a obratem si můžeme domluvit osobní schůzku. Prosím kontaktujte nás e-mailem na info@atraktivo.cz.

Co je předmětem nabídky
  • Doména
  • Profily na sociálních sítích
  • Databáze zákazníků