logo
29.06.2019 13:10
1
Ahoj,

máte niekto nápad, ako by sa dal vytvoriť program, ktorý dokáže:

Vstup:
- 2D model profilu. Formát DWG, DXF, Step a podobne. Šlo by o model oceľového profilu, rôzny tvar.

Výstup:
- 2-rozmerné pole "bool" hodnôt (prvok poľa (bod, pixel) je súčasťou profilu/nie je súčasťou profilu). Prvý rozmer je osa "x", druhý rozmer je osa "y" od 2D obrazu.

Napriklad ak je profil tvaru štvorca. Tak aplikácia by dokázala načítať *.DWG súbor tohoto profilu. Následne by vytvorila "mapu", kde bude definovaný každý "pixel" obrazu profilu. Bol by definovaný každý jeden "pixel", či patrí profilu, alebo patrí pozadiu profilu (je mimo profil).

Ťažko sa mi to vysvetľuje, snažím sa.

Pre zákazníka hľadám riešenie, ako opticky kontrolovať rozmery profilov. Chcú stroj, kde uložia DWG, DXF... modelu profilu. Potom vložia do stroja profil. Profil naskenujem. Merané data porovnám z DWG. Preto potrebujem vytvoriť z DWG maticu všetkých bodov 2D obrazu profilu.

V DWG sú zapísané inštrukcie - napríklad "Circle(11.01;145.0145;25.147), Line(12.47;147.456;..)

Presne pre toto už stroje existujú. Chcem vyvinuť tiež niečo také.

Je to pre automotive priemysel, peniaze sú.

Máte niekto nápad? Stretli ste sa s niečim takým?

Dik, Palo

Co se právě děje na Webtrhu?