Aplikace byla vytvořena na základě poptávky po záběrech z bezpilotních letounů. Cílem bylo oddělit tento segment od velkých fotobank a získávat výhradně materiály od společností s oprávněním prodávat letecké záběry. Momentálně je spuštěna první fáze projektu, která je vedena jako čistá fotobanka. Druhá fáze se má zaměřit na lepší propagaci samotných společností a nabídkou a poptávkou leteckých prací. Centralizování komunity na jednom webu s podporou prodeje vkládaných materiálů.